Visning av de nye websidene på en mobiltelefon

Utfordringen

Løfte nettsiden fra en gammel publiseringsløsning med en struktur og oppbygging ulik den du normalt finner på nettsider i dag. Nytt publiseringssystem var EPIserver.

Dette måtte skje uten å miste funksjonalitet og muligheter, og med bedret grensesnitt for redaktørene.

Detaljinformasjon fra de nye websidene til Norad

Løsningen

Det ble gjort ulike typer brukertester for å finne målgruppenes reelle behovene, samt sjekke underveis at ny navigasjonsstruktur og design tilfredsstilte behovene. I tillegg ble det gjort en god kartlegging av dagens funksjonalitet for at en migrering av innholdet skulle gå så smidig som mulig.

Nettsiden ble gitt ny navigasjon og informasjonsstruktur tilpasset behovene til ønskete målgrupper, og et responsivt design som fungerer i alle flater.

Detaljinfo av websider på en laptop

Utfallet

Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på ny navigasjon og struktur, og Norad vant i 2015 Farmandprisen for Beste offentlige virksomhet.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

Farmandprisen 2015 for Beste offentlige virksomhet

Til toppen