Utfordring

Som ledd i en overordnet digitalisering ville Oslo kommune i samarbeid med oss utvikle bedre støtte for elektronisk interaksjon mellom kommunale myndigheter, til og fra de sentrale fellessystemene samt til og fra eksterne register og aktører som kommunen samarbeider med. Et ledd i dette arbeidet var også håndtering av deres integrasjonsplattform, som utgjør en vesentlig del av IT-infrastrukturen og visjonen om digitalisering.

Målet er bedre dialog med befolkningen og bedre interne arbeidsprosesser. Oppdraget omfatter modernisering, økt effektivitet, bedre time-to-market og bedre behandling av brukerne

Løsning

Knowit leverer Application Development & Lifecycle Management (ALM) for noen av de viktigste systemene i kommunen.

Prosjektgruppen bestod av over 30 konsulenter, og leveransene ble utført ved hjelp av moderne metoder og teknikker innenfor ADLM i kontinuerlige leveranser. 

Leveransen bestod av

 • Å opprettholde en skreddersydd felles integrasjonsplattform med meldingshåndtering 
 • Oppgradere og vedlikeholde kommunens offentlige katalogtjenester
 • Elektronisk kommunikasjon og interaksjon som den primære kanalen for dialog med innbyggere og bedrifter, automatisert bearbeiding og skreddersydde oppgavebehandlingssystemer med arkiveringsfunksjoner.
 • Mobil-app for Bymiljøetaten, Popsenteret
 • Over 300 elektroniske skjemaer
 • Altinn-integrasjon (Kulturetaten, Helse- og velferdsetaten)
 • Løsninger for e-betaling (Næringsetaten, Utdanningsetaten)
 • Arkivintegrasjon med Doculive / P360 (Kulturetaten, Trafikketaten) innkjøpsportal, Orienteringsløype / Veiviseren (Næringsetaten)
 • Integrasjon mot økonomisystem (Agresso)
 • eFaktura
 • Import og eksport av transaksjoner
 • Innsamling av entreprenørdata (Bymiljøetaten)
 • Rådgivning innen samarbeidsplattformer og wiki (Vann- og avløpsetaten, Utdanningsetaten, Rådhuset, Bydelene). 
Bli kontaktet
Lars Ivar Næss
Avdelingsleder Knowit Objectnet Oslo

Til toppen