En profil for alle

Oslo kommune har over 50 000 ansatte, fordelt over mange enheter med varierende grad av designkompetanse eller budsjett til å leie inn grafiske designtjenester. For å gi alle enheter i kommunen mulighet til å ta i bruk den nye visuelle profilen Knowit(tidligere Creuna) har utviklet, laget vi også et unikt web-basert designverktøy.

Verktøyet lar brukere enkelt produsere brosjyreforsider, plakater og flygeblader. Slik blir profilen tilgjengelig for alle hverdagslige kommunikasjonsoppgaver, og kostnadene til design blir lavere.

Designgenerator

Designverktøyet er basert på profilens grunnelementer – typografien, rutenettet og Osloformene. Sammen utgjør disse et fleksibelt designsystem, med klare regler som kan oversettes til en programmert logikk for automatisk komposisjon.

Dette gjør det mulig å lage dynamiske maler som kan produsere et endeløst utvalg av designvarianter.

Brukerne kan velge mellom et utvalg formater og maler tilpasset ulike typer kommunikasjon, og med varierende antall bilder i ulike komposisjoner. Man kan enkelt legge inn tekst i fonten Oslo Sans, laste opp bilder fra bildebanken, og velge farge fra Oslofargene for å finne et uttrykk som passer til budskapet.

Designverktøyet kan så generere et utall unike variasjoner av et mulig design, og brukeren kan eksperimentere med ulike maler og farger underveis. Det ferdige designet kan lastes ned som PDF, Word-dokument eller høyoppløselig bilde, klar for bruk umiddelbart.

Data for designprinsipper.

Fra et teknisk perspektiv er designverktøyet en Javascript-applikasjon som kjører i nettleseren. Grensesnittet er utviklet i Vue.js og gir input til en spesialutviklet designgenerator. I generatoren er det maler definert som JSON datastrukturer, som definerer alle designprinsipper som komposisjonene genereres ut fra, som plassering av elementer, hvordan rutenettet skal fungere, og hvor mange bilder og tekstfelter en mal inneholder. Ved å bruke SVG som internt filformat, kan vi tegne høyoppløselige bilder og konvertere filen til PDF, Word eller PNG før nedlastning.

Pris

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen