Folk er glade i Oslo

Oslo framstår som forvandlet sammenliknet med for 30 år siden. Hensynet til miljø, bærekraft, estetikk og menneskevennlige løsninger er blitt førende. Innbyggerne i Oslo er glade i byen sin. Den oppfattes som en trygg storby med mange muligheter og i spennende utvikling. Men kommunen er utydelig ogvekker ikke de samme følelsene.

At Oslo oppleves som nær og trygg henger i stor grad sammen med tjenestene kommunen leverer. Dette er ikke godt nok kjent. I dette spennet – mellom en positiv grunnstemning for Oslo by og potensialet for kommunen til å framstå som tydeligere – ligger muligheten til å knytte sterkere bånd mellom innbyggerne og Oslo kommune.

Oslo er nær og mangfoldig.

Løsningen skal reflektere det innbyggerne verdsetter mest med Oslo – at byen oppleves som både nær og mangfoldig med mange muligheter for et rikt liv og en god framtid.

Et tydeligere Oslo

Oslo kommune hadde et klart behov for å framstå mer tydelig og enhetlig. Kommunen driver mange typer virksomheter og kommuniserer med mange ulike målgrupper. Det finnes over 250 kommunale logoer i bruk. Derfor er det uklart for mange hva kommunen gjør. Løsningen er en ny visuell identitet hvor Oslo kommune kommuniserer som én helhetlig aktør.

Resultatet møter kravene til universell utforming slik at den kan brukes av alle. I løsningen ligger det også et mål om forenkling og effektivisering. Det er anslått at dagens fragmentering koster kommunen 40 millioner kroner i året. Identiteten vil gradvis implementeres over de neste årene.

En forenklet og modernisert logo

Med løsningen er alle virksomheter i Oslo kommune blitt samlet under én felles identitet med én felles logo. Dette gjør det enklere for innbyggerne å forstå alt kommunen gjør og bidrar med. Oslologoen viser St. Halvard i symbolet og Oslo i skrift. Den er basert på Oslos byvåpen. 

Fremstillingen av St. Halvard er forenklet og modernisert, men bærer i seg historien. Oslos byvåpen vil fortsatt kunne benyttes i høytidelig og tradisjonsrik kontekst, og ved kunstneriske og historiske gjengivelser.

Rom for fleksibilitet

Den nye visuelle identitet har en enhetlig avsender, men er samtidig fleksibel i kommunikasjonsform. De kommunale virksomhetene har stor fleksibilitet til å bruke verktøykassen for å skape individuelle løsninger.

Designsystemet gjør det også mulig å være både formell, uformell og dynamisk. Kombinasjonen av å være enhetlig og fleksibel gjør at de kommunale virksomhetene nå ønsker å ta den nye identiteten i bruk.

Høy grad av inkludering

Dette har vært en prosess med høy grad av involvering. Mer enn 1500 innbyggere, representanter fra næringslivet, og store deler av Oslo kommunes virksomheter har vært inkludert i arbeidet. Ulike løsninger er blitt testet systematisk underveis. 

Ulike grupper har vurdert forslagene i alle stadier, med ulike alternativer, i flere omganger. For hver gang har vi tatt hensyn til kommentarer og innspill, justert forslagene, og testet på nytt. 

Designverktøy

For å utvikle grafiske produksjoner på en enkel og kostnadseffektiv måte har vi laget et designverktøy. Ved å skrive inn tekst, laste opp bilder og bytte farger genererer verktøyet automatisk alternative designoppsett for ulike formater. Designet kan deretter eksporteres til PDF eller andre formater. Alt som produseres vil følge retningslinjene til Osloidentiteten og verktøyet er tilgjengelig for alle ansatte i Oslo kommune.

Fargepalett

Fargene i identiteten er hentet fra bybildet i Oslo. Blått fra trikkene og fjorden, grønt fra marka og de grønne lungene. De varme og nøytrale fargene er inspirert av fasader på byens bygninger.

Typografi

Oslo kommune har utviklet en egen skrifttype som er en sentral del av identiteten. Den er inspirert av gateskilt i Oslo. Skrifttypen er utformet for god lesbarhet og for å gi et funksjonelt og tidløst uttrykk.

Osloformer

Osloformene er hentet direkte fra Oslologoen. De tre grunnformene er også en abstrakt referanse til bybildet. De tre grunnformene: kvadratet, sirkelen og vinkelen, kan settes sammen på ulike måter. De er grunnsteiner i et nytt og fleksibelt designsystem, og kan også danne komposisjoner av Oslo som ordbilde.

Illustrasjon

Illustrasjonsstilen er basert på Osloformene, hvor formene brukes som byggeklosser for å skape motiver. Enkelhet er med på å gi illustrasjonene egenart.

Bevegelse og animasjon

Bevegelse er en sentral del av Oslos identitet. Det er definert et dynamisk bevegelsesmønster som gjør identiteten lett gjenkjennelig når den kommer til live på ulike flater.

Ikoner

Ikonene bygger på Osloformene, særtrekkene i de grafiske grunnelementene og skrifttypen Oslo Sans. Ikonene skal være lett gjenkjennelige og gi Oslo kommune en tydelig tilstedeværelse, enten de presenteres digitalt eller fysisk. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen