Oslo Science City ligger sentralt i Oslo og strekker seg fra Rikshospitalet i nord til Majorstua i sør. Innenfor dette området ligger noen av landets ledende forskningsmiljøer og akademiske institusjoner. De fleste av disse inngår i Oslo Science City. Det som mangler ved etableringen er et sterkere innslag av næringsvirksomhet. En viktig oppgave for merkevaren og den visuelle identiteten er derfor å skape appell, vise fram mulighetene og tiltrekke seg nye deltakere til innovasjonsdistriktet – både fra inn- og utland.

Åren – et konkret symbol

Gjennom området der Oslo Science City ligger, renner Gaustadbekken. Den er utgangspunktet for «Åren» – et grafisk element som også inngår i logoen. Den viser helt konkret til det geografiske stedet, og har samtidig en sterk symbolikk: en åre som binder kunnskapsmiljøer sammen og

skaper møtepunkter rundt en felles ambisjon. Åren egner seg også til å merke uteområdene i Oslo Science City, for eksempel ved å legge budskap ned i gangveier eller lage en benk formet som åren. 

Komplett leveranse

I tillegg til logo og grafisk element består identiteten av typografi, fargepalett, system for partnereksponering og bildestil.

Det ble utviklet maler for å ta i bruk det grafiske elementet i kommunikasjonen – i tillegg til postale maler og en enkel nettside. 

Strategisk forankret

Oslo Science City sin visjon er å være en pulserende bydel hvor mennesker møtes for å løse fremtidens utfordringer og utforske det vi enda ikke vet. Den inngår i innovasjonsdistriktets strategi, som Knowit Experience (tidligere Creuna) bidro til å spisse og artikulere.

Denne lå i sin tur til grunn for merkevareplattformen og et sett strategiske grep for merkevaren. Gjennomtenkte grep sikrer en rød tråd fra strategi og merkevareplattform til den visuelle identiteten og til hvert uttak. 

Bred involvering under merkevarearbeidet

Et innovasjonsdistrikt som Oslo Science City er i sin natur et samarbeidsprosjekt. Derfor var det ekstra viktig at alle medlemsorganisasjonene fikk bidra under arbeidet med merkevaren. Det ble avholdt jevne arbeidsmøter med høy grad av involvering, fra mindre avsjekker til styreseminarer og større arbeidsmøter med over 50 deltakere fra medlemsorganisasjonene.

For hver iterasjon har vi tatt hensyn til innspill og justert forslagene. Resultatet er en løsning som er solid forankret underveis. 

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen