selvkjørende buss

Utfordring

På en “Skaparkveld” i 2020 kom studenter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) med idèen til pilot om autonom buss i Førde. HVL og Sunnfjord kommune kontaktet deretter Knowit om bistand på hva som skulle til for få en selvkjørende elektrisk buss til Førde. Sammen med Skyss, Sunnfjord kommune, HVL og HelseVest arrangerte Knowit 2 workshoper som skulle identifisere muligheter, deltakere, finansiering og prosjektplaner for et prosjekt. Hensikten var hele tiden å ivareta lokal involvering slik at eierskap til prosjektet ble igjen. 

Deretter ble prosjektet gjennomført etter Knowits metodikk for implementering av autonome kjøretøy. Den store diskusjonen ble som vanlig å finne en rute basert på kriteriene teknologisk modenhet, tidsperspektiv, kostnader, nytte for brukerne og behov for infrastrukturtiltak.

Selvkjørende buss  med  konsulenter

Løsning

Den 16.september i 2021 startet en selvkjørende buss på strekningen mellom Concord og et verftsområde som skal utvikles til næringsområde med lekeland, skolefasiliteter mm. Området er lite tilrettelagt for myke trafikanter og har frem til nå ikke hatt noe kollektivtilbud. Med selvkjørende busser vil det dermed bli tryggere å forflytte seg i området, samtidig som det blir lettere å klare seg uten bil. Vi håper tilbudet blir godt mottatt av både barn, skoleelever og foreldre.Resultat

Knowit initierte prosjektet, etablerte prosjektorganisasjon, gjennomførte prosjektet i tråd med Knowit metodikk og bisto kunde i selve anskaffelsesprosessen. Nå er det opp til leverandøren å drifte bussen med de teknologiske og operasjonelle utfordringer det gir. Bussen skal gå 4 mnd i første pilotrunde og så vil det bli tatt en evaluering på hvordan tilbudet er blitt mottatt.

Den største usikkerheten har vært relatert til gjennomføring av oppgaver som har blitt påvirket av Covid 19-restriksjoner. Å få en buss og personell gjennom Europa hadde noen usikkerheter, men med god planlegging og en proaktiv leverandør har det fungert utmerket.

Hva har Knowit levert?

Basert på vår metodikk for implementering av selvkjørende kjøretøy har vi bistått Skyss og Sunnfjord kommune i alle fasene i prosjektet. Det skulle identifiseres mulig kjørerute for autonom minibuss i Førde sentrum, og Knowit har bistått i dette arbeidet og i påfølgende søknads- og anskaffelsesprosess. I senere faser av prosjektet har vi bidratt med spesialistrådgivning knyttet til prosjektgjennomføringen og etablering av operativ tjeneste. Nå som bussen er i drift vil fokuset snu fra prosjekt og teknologi, til operasjonell drift, og kommunen og lokale samarbeidspartnere vil dermed ta over det meste av ansvaret.

Vi ønsker Skyss og Sunnfjord kommune masse lykke til med prosjektet videre!

Bli kontaktet
Frode Kjos
Forretningsutvikler mobilitet, Knowit Solutions
Til toppen