SL18 trikk

Utfordring

Antall passasjerreiser med trikk forventes å øke med opptil 100% frem mot 2030. For å imøtekomme krav til fremtidens by-reise vil Sporveien sette i drift 87 nye moderne trikker som skal erstatte de eksisterende trikkene. Den nye flåten skal bidra til mer kapasitet, lavere vedlikeholdskostnader og enda mer fornøyde kunder. Denne ambisjonen stiller også skjerpede krav til Innkjøp & Logistikk som blant annet har ansvar for å levere rett antall deler, til rett tid, og til rett sted for både Trikk og T-bane.

Trikkeverksted

Løsning

Sammen med Sporveien, gjennomførte Knowit en omfattende vurdering av nåværende organisasjon og prosesser i Innkjøp & Logistikk inkludert relevante grensesnitt. Videre ble beste praksis fra andre bransjer hentet frem og det ble delt relevante erfaringer fra andre europeiske operatører som allerede har satt i drift tilsvarende trikker som Sporveien vil motta. Med bakgrunn i dette arbeidet satte prosjektet en 3-5-års ambisjon for utvikling av forsyningskjeden i Sporveien. Prosjektet utarbeidet dessuten opp en omfattende tjenesteavtale mellom Innkjøp & Logistikk og trikkeverkstedet, som skal gjøre det mulig å sikre enda bedre leveransepresisjon og samhandling i fremtiden. Knowit utviklet også ulike strategiske alternativer for hvordan lager helst bør håndteres for å øke omløpshastighet og redusere kapitalbinding.

Trikk interør

Resultat

Sporveien har et definert veikart for forbedringer og kan starte reisen mot en mer fleksibel og kostnadseffektiv forsyningskjede. Innkjøp & Logistikk og trikkeverkstedet har også etablert hvilke leveranser som har høyest prioritet, identifisert viktige resultatindikatorer og blitt enige om nødvendige forpliktelser fra begge parter for å nå målene. Dette legger grunnlaget for videre forbedringsarbeid, og vil være en sentral bidragsyter for at Sporveien når sine målsetninger frem mot 2030.

Teamet evnet raskt å få oversikt over en kompleks organisasjon med mange ulike fagområder og sikret dessuten veldig håndfaste leveranser inkl. en tydelig aksjonsplan.

Aleksandar Milovic, Logistikkdirektør i Sporveien.

lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Christian Hartmann
Head of Knowit Insight Norge
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen