Utdanningsdirektoratet (nedenfor kalt Udir) har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring. I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet står det blant annet at følgende mål skal være styrende: 

«Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.» 

En kjerneoppgave for Udir er derfor å bidra til at de som driver landets barnehager, grunnskoler, videregående skoler og lærebedrifter kan innfri dette målet og gi alle den opplæringen de har krav på. 

Både styrende og støttende

Nettstedet Udir.no er et stadig viktigere verktøy for å løse denne oppgaven. Det retter seg til de mange hundre tusen ansatte som hver dag jobber for barn og unges læring og trivsel. Som andre brukergrupper har disse økende forventninger til digitale løsninger. De ønsker seg nyttig og oppdatert innhold, det skal være lett å finne fram og enkelt å få løst oppgaver. 

Udir.no er derfor et stort nettsted med mange tusen sider. Her finner brukerne både styrende og støttende informasjon. Den styrende formidler lover og retningslinjer som gjelder. Den støttende gir råd og hjelp til den utøvende praksisen. 

 Et eksempel er en ny læreplanvisning som også hjelper lærerne å planlegge opplæringen. Den er på kort tid blitt svært populær, og er en av mange funksjoner som bidrar til stadig høyere trafikk på nettstedet. Nettstedet formidler også tall og fakta for å styrke kunnskapsgrunnlaget om læring og trivsel.

Dette sier Kjersti Mikalsen, som er nettredaktør for udir.no. 

– Udir.no er en av de viktigste kanalene våre til alle som jobber med barnehage, skole og fagopplæring. Nettstedet skal bidra til et best mulig tilbud for dem vi egentlig er til for – barna, elevene og lærlingene. 

Solid, skalerbar og sikker

Knowit Experience (tidligere Creuna) har vært totalansvarlig for udir.no siden 2010, med kommunikasjonsstaben i direktoratet som hovedoppdragsgiver. Oppdraget er fornyet gjennom at rammeavtaler er vunnet i konkurranser i flere omganger. Nettstedet er bygget opp med sikte på effektiv og brukervennlig formidling av regelverk, kunnskap og støtteressurser tilpasset ulike målgrupper i sektoren. Et enkelt grensesnitt gjør det enkelt å navigere mellom ulike typer informasjon. 

Løsningen er bygget på EPiServer CMS, som er jevnlig oppgradert i takt med nye krav og muligheter – alltid basert på innsikt i brukernes behov. 

 Filosofien har vært å utvikle og foredle løsningen trinn for trinn, med utgangspunkt i kjente komponenter. Det er også utviklet egne skreddersydde løsninger, blant annet for visning av store dokumenter. Denne har satt en standard som kopieres av andre. 

Samlet gir dette en solid, skalerbar og sikker løsning med sluttbrukerens behov i sentrum. Den følger nasjonale krav og er integrert med nasjonale komponenter, for eksempel Feide/ID-Porten for sikker innlogging og datadeling.

Komponenter i løsningsplattformen

  • EPiServer CMS
  • Relations emnekartmotor
  • Samhandlingsløsninger
  • Databaseløsninger
  • Integrasjon til nasjonale registre og felleskomponenter, for eksempel læreplandatabasen Grep og påloggingsløsningen Feide

Integrert totalleveranse

Fra Knowit Experience (tidligere Creuna) side er løsningen for Udir et tydelig eksempel på en integrert totalleveranse. Med utgangspunkt i grundig analyse omfatter den alt fra webstrategi, konsept og arkitektur til design, utvikling og forvaltning. 

Udir.no har over 12 millioner besøk i året og trafikken øker stadig.

– Udir.no er en av våre viktigste kanaler til alle som jobber med barnehage, skole og fagopplæring. Nettstedet skal bidra til et best mulig tilbud for dem vi egentlig er til for – barna, elevene og lærlingene.

Kjersti Mikalsen, nettredaktør for udir.no

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen