Utfordring

Mange tror samhandlingsløsninger på nett er komplisert. Og det kan være noe sannhet i det. Mange av løsningene på markedet skaper flere problemer enn de løser, og er heller ikke alltid like pålitelige. Ofte er kommunikasjonen mot markedet knyttet til produktegenskaper, dokumentasjon og terminologi som brukes av eksperter.

Vår kunde Atea ønsket å unngå å fortelle den samme historien på samme måte som konkurrentene. Den nordiske kampanjen vi fikk i oppdrag å lage skulle formidle en enkel og lett forståelig historie, for å generere leads fra Ateas eksisterende – og potensielle – kunder.

Løsning

Foruten branding og lanseringsstrategi, utviklet Knowit Experience en nordisk kampanje for tjenesten. Atea ble kåret til “Digital and Social Marketer of the Year” for kampanjen under Ciscos Marketing Velocity 2016 Awards.

Vi stilte kollegene våre spørsmålet om hva vi ønsker av et samhandlingsverktøy. Svaret? “At det virker!”

Den enkle og kreative kampanjen nådde mer enn 500.000 brukere i målgruppen, først og fremst beslutningstakere i mellomstore eller større bedrifter med behov for gode samhandlingsløsninger.

Resultat

Vi gjorde bruk av Ateas sterke digitale nærvær, og baserte strategien seg tungt på å utnytte selskapets egne kanaler, for å lede brukerne inn i live demoløsninger og kundeworkshoper. Dette skapte en stor base med interesserte brukere som igjen kunne nås gjennom Google og Facebook.

Gjennom betalte kanaler, fortrinnsvis bannere, søkte vi å skape oppmerksomhet gjennom enkle og personlige meldinger som kommuniserte samhandlingsløsningen på en enkel, lettfattelig og brukersenterert måte.

Marketing Velocity 2016 Awards: Digital and Social Marketer of the Year

Til toppen