Utfordring

Vi ble utfordret til å skape et digitalt konsept som skulle promotere Atea sin tjeneste «Det frie valg». Vi ble også utfordret til å lage en promofilm som skulle brukes både internt og eksternt. «Det frie valg» er en tjeneste for bedrifter som gjør det mulig for de ansatte å velge arbeidsverktøy selv.

Løsningen

Vi valgte å fokusere på tre hovedmålgrupper: HR, IT og ledelse i mellomstore og større bedrifter, både i offentlig og privat sektor. Vi kartla hva som var de viktigste faktorene for hver av målgruppene og skapte deretter et konsept som skulle øke kjennskapen til «Det frie valg» ved å snakke om opplevd verdi for både ansatte og ledere. Vi spilte i hovedsak på USP-ene: Effektivitet, produktivitet, kostnadseffektivitet og trivsel i arbeidshverdagen. Ønsket etterlatt inntrykk var at «Det fri valg» gir både ledere og ansatte en større frihet i arbeidshverdagen som igjen oppfyller alle USPene. 

 

 

 

Vi valgte å gi tjenesten en emosjonell og personlig tilnærming. Så i stedet for å snakke om konkrete produkter og tekniske spesifikasjoner valgte vi å bruke mennesker og deres personlige opplevelse av tjenesten i all kommunikasjon. Vi produserte reklamefilmer hvor målet var å visualisere hvordan alle de ulike målgruppene dro nytte av den nye tjenesten fra Atea.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?

Til toppen