Compello er en av Nordens ledende aktører innen håndtering av inngående og utgående faktura, utlegg og bilag. Selskapet har mer enn 7000 bedriftskunder og 100.000 sluttbrukere i 20 land, og sikrer trygg, rask og sikker håndtering av viktige data.

I tråd med endrede kjøpsmønstre øker Compello nå sitt fokus på brukerreise, kundereise og brukeropplevelse. Et av Compellos tre strategiske mål i tiden frem mot 2021 er å lykkes med den digitale kundereisen, og etter en grundig prosess valgte selskapet Knowit som sin partner i arbeidet med prosjektet.

- Målet med prosjektet er selvsagt å gjøre Compello til et enda mer moderne og kundeorientert selskap for fremtiden. Knowit har utfordret vår tankegang i løpet av forprosjektet, og vi forventer at de gir oss ny innsikt i hvordan vi kan forbedre både kundereisen og våre interne prosesser, sier Rune Svenøy, finansdirektør i Compello.

I forprosjektet som Knowit har ledet, ble det avdekket noen sentrale komponenter som man nå jobber med, som visuell identitet, styleguide og digitale fronter for Compellos produkter, fremtidig arkitektur for teknologi, utvikling av single-sign-on og tydeliggjøring av produktspekteret, både for eksisterende og potensielle kunder.

Kundefokus og utvikling av den gode brukeropplevelsen står i fokus for det videre arbeidet. I 2019 jobber Knowit med et tverrfaglig team for å skape en bedre brukeropplevelse og digitalisering av kundereisen, sammen med Compello.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen