Utfordring

Talkmore hadde behov for oppgradering og videreutvikling av eksisterende digitale flater. Dette inkluderte responsive, åpne nettsider samt «Mine sider» og app. Flatene skulle ha en god og enkel brukerflyt med tydelige definerte brukermål og konverteringstrakter. Hovedfokuset var å lage en sømløs kundeopplevelse på tvers av alle kanaler, som inkluderte et felles brukergrensesnitt med ny identitet og design i alle flater. Oppgavene skulle løses av et kjerneteam som samarbeidet tett med kunden underveis i prosjektet.

Prosess

Prosessen startet med en kartleggingsfase hvor fokuset var å få innsikt i mål, målgrupper og Talkmores kundereise. Det ble gjennomført flere arbeidsmøter med kunden for å få innsikt i forretningsmål, KPIer og overordnet målbilde. I denne fasen ble det gjennomført interne og eksterne, kvalitative og kvantitative brukerundersøkelser, for å kartlegge brukernes mål og behov. Dette inkluderte blant annet webanalyse, brukerintervjuer og online spørreundersøkelse. Innsiktsarbeidet resulterte i fire hovedområder som dannet grunnlag for øvrige faser, deriblant utvikling av åpne og lukkede nettsider samt en native app for iOS og Android.

Løsning

I dette prosjektet har Talkmore fått nye nettsider i publiseringsløsningen Sitecore 8.  Løsningen gir Talkmore mulighet til å personalisere budskap og innhold for de som besøker nettsiden. I tillegg har løsningen et innebygd verktøy for AB-testing og nyhetsbrev. I Talkmore-appen kan alle Talkmore-kunder kontrollere sitt eget mobilforbruk og enkelt administrere og endre abonnementet sitt. I tillegg kan brukerne bestille og avbestille ekstra pakker og tjenester samt se faktura-status. Appen gjør det mulig å få oversikt over forbruket til alle familiemedlemmer som har Talkmore-abonnement samt verve venner via SMS.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Etter denne oppgraderingen, så har appen blitt tusen ganger bedre. Sannsynligvis den beste appen fra en teleoperatør.

- Kundeomtale på App Store etter lansering

Til toppen