Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

NYHET

Tør vi å lede modig i endringens tid?

Hva kreves egentlig av ledere i norske virksomheter når endringstakten tiltar, og hvordan motiverer de folkene rundt seg til å navigere i en stadig mer komplisert hverdag? Les mer om hvordan Knowit setter modig lederskap på agendaen i årets utgave av Arendalsuka.

Norge står overfor en kritisk periode av rask og ubønnhørlig forandring, både på hjemmebane og internasjonalt. I denne turbulente tiden står vi overfor et helt sentralt spørsmål:

Har norske ledere motet som kreves for å omfavne og lede gjennom disse endringene, eller vil vi velge å bare fortsette som før?

– Ledelse i tider som våre krever mer enn dyktighet, det krever visjon og mot. Å velge det modige over det behagelige er den første grunnpilaren i Knowits lederskapsfilosofi. Det er en av grunnene vi til at vi ser på modig lederskap som et sentralt punkt å sette på agendaen i Arendalsuka, sier Fredrik Ekerhovd, konserndirektør i Knowit og leder for Knowit Norge.

Toppledere fra privat og offentlig sektor kommer for å diskutere tematikken fra ulike vinkler gjennom flere arrangementer i Knowits lokaler på Torvet 10 fra tirsdag 13. til torsdag 15. august.

– Skal vi lykkes i usikre tider, må vi styrke våre felles evne til å lede. Arendalsuka er en mulighet til å lære av hverandre, utfordre hverandre, og inspirere hverandre til å tenke nytt om hva det vil si å være en leder de kommende årene, sier Ekerhovd.

Her er arrangementene Knowit kommer til å være vertskap for i årets utgave av Arendalsuka:

  • Mer for mindre: Kan modig lederskap forløse samordningen?
  • Digitalt utenforskap og automatisert saksbehandling
  • Topplederdebatten: Hvordan utfordres topplederes/styremedlemmers tillit når det blir stadig vanskeligere å skille mellom sant og usant?
  • ESG i styrerommet: Hvordan utvide fokuset fra å skape verdier for aksjonærene til å bidra til langsiktig verdiskaping for samfunnet
  • Norge under cyberangrep - Er vi naive eller forberedt?

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge