Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

NYHET

Kategorivinner under Innovasjonsprisen for universell utforming 2020

Det er en hyggelig nyhet å fortelle at Oslo kommunes visuelle identitet er blitt tildelt Innovasjonsprisen for universell utforming 2020 i kategorien grafisk design. Universell utforming har vært et grunnleggende element i utarbeidelse av den visuelle identiteten, og det er gledelig at nettopp dette blir anerkjent.

Å redusere antall logoer fra 250 til én felles logo for alle kommunens virksomheter er en krevende jobb. Hundrevis av skisser og prototyper ble testet underveis. Over 1500 ansatte i kommunen samt innbyggere, representanter for næringslivet deltok aktivt i prosessen. Det sikret eierskap til løsningene vi utviklet. Med brukeren i sentrum landet vi tilslutt på det som ble den endelige visuelle identiteten. 

– I arbeidet med den visuelle identiteten har vi utviklet løsninger basert på brukernes behov. Det har vært et premiss for alle løsninger vi har utviklet. Vi har brukt design som virkemiddel for å gjøre kommunen mer forståelig for innbyggerne. Oslo femstår nå fremstår nå helhetlig, konsistent og forståelig på tvers av alle kontaktpunkter. Videre har de ansatte gode verktøy for å kommunisere med innbyggerne, sier John Aurtande, kundeleder for Oslo kommune i Creuna/Knowit Experience.

Oslo kommunes visuelle identiet er designet for å skape et felleskap. Den er inkluderende og gjenkjennelig, og gir rom for alle kommunens borgere og ansatte. Det ble også utviklet et digitalt designverktøy, som kan brukes av ‘hvem som helst’ uten designkomepetanse eller designprogramvare. Tilrettelagt for at alle 50.000 ansatte i kommunen enkelt skal kunne skape sine egne designprodukter.

Innovasjonsprisen for universell utforming blir holdt hvert tredje år, hvor løsninger som er med på å skape et mer inkluderende samfunn blir berømmet. Prisen legger særlig vekt på innovative, tilgjengelige, brukervennlige og bærekraftige løsninger. Det er selvsagt da en ære å bli tildelt en slik berømmelse.

– Denne identiteten er nyskapende, unik og veldig grundig gjennomført. Totalopplevelsen blir en kjempelevende profil som virkelig tar pulsen på Oslo. Oslo har fått en brukervennlig, fleksibel og samlende grafisk profil, som gjør kommunen tydeligere ovenfor innbyggerne sine, og det styrker lokaldemokratiet, sier juryen.

– Arbeidet med Oslo kommunes identitet har tidligere vunnet en rekke priser, både nasjonalt og internasjonalt, som hedrer kreativitet og håndverk. Vi synes det er ekstra stas å bli tildelt denne prisen som anerkjenner hovedmålet med arbeidet, å gjøre Oslo kommune mer tilgjengelig for innbyggerne, sier Amund Brandsrud, CEO i Knowit Experience.

Dette blir den 21-ende prisen i rekken for den visuelle identiten. Vi er utrolig glade for at identiteten blir tatt så godt imot, og at det viktige arbeidet med universell utforming blir lagt merke til og satt pris på.

Mona Hvattum

Salgsansvarlig

Knowit Norge