Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

PRESSEMELDING

Knowit skal modernisere Statens pensjonskasses løsning for boliglån

IKKE-REGULERENDE

Knowit er tildelt kontrakten som skal modernisere Statens pensjonskasses løsning for boliglån – og blir dermed først ut i Norge med å levere en fleksibel, brukervennlig og komplett komponentbasert bankløsning, såkalt composable banking.

Statens pensjonskasse (SPK) forvalter den tariffestede boliglånsordningen for ansatte i staten. SPKs nye løsning for boliglån vil bli Norges mest moderne og brukervennlige når den blir lansert til neste år. Avtalen med Statens pensjonskasse har en verdi på inntil 100 millioner kroner over 10 år.

- Vi er veldig stolte over å ha vunnet denne kontrakten med Statens Pensjonskasse. Brukervennlige løsninger for låneprosesser, bank og finans har lenge vært en sentral del av vår virksomhet, og vi ser nå at flere aktører starter på reisen fra rigide til mer fleksible kjernesystemer, kombinert med gode kundeopplevelser og høy brukervennlighet, sier Per Wallentin, administrerende direktør og president i Knowit.

Regulatoriske forhold og tunge banksystemer har lenge gjort det vanskelig å innovere og fornye seg.

- Med nye og mer fleksible systemer vil det i større grad være bankens forretningsidé som vil være førende, sier Wallentin.

Knowit vil være totalleverandør av skyløsningen (SaaS) til Statens pensjonskasse, som bygges med Knowits egenutviklede lånesøknadssystem Dploy - i samarbeid med det europeiske teknologiselskapet Mambu, som leverer kjernesystem. Resultatet blir en komplett søknads- og boliglånsløype som skal settes i drift i 2024.

Statens pensjonskasse satte som forutsetning for oppdraget at løsningen ga en helhetlig, sammenhengende og brukervennlig søknads- og låneløsning, som fungerte intuitivt for brukeren, i tråd med statens digitaliseringsstrategi. Leveranseansvarlig Jan Georg Lehmann i Knowit mener statlige aktører er ledende innen feltet.

- Vi ser at staten har vært innovative innen digitalisering i en årrekke, med aktører som Skatteetaten og NAV som gode eksempler. Det er gledelig, men ikke overraskende at det er en aktør som Statens pensjonskasse blir først ut med å bygge en enklere, bedre og mer brukervennlig composable banking-løsning, som samtidig har datasikkerhet og personvern som høyeste prioritet, sier Lehmann.

Mens Statens pensjonskasse er først ut med en composable banking-løsning i Norge, har en lang rekke banker i Europa og USA allerede gjort samme grep for å frigjøre seg fra gamle og utdaterte kjernesystemer, for å øke konkurransekraften for fremtiden.

- Vi vil utfordre de etablerte og tunge leverandørselskapene i Norden, som i mange tiår har hatt nærmest monopol på kjernesystemer for bank. Det har i liten grad ført til innovasjon, og begrenset bankene fra å differensiere seg i et marked i stadig endring, sier Jan Georg Lehmann (i toppbildet).

Om Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse (SPK) leverer pensjon, forsikring og boliglån til ansatte i staten, skoleverket og virksomheter som har en tilknytning til det offentlige. SPK forvalter pensjonsrettigheter for rundt 1 300 virksomheter og over én million nordmenn som jobber eller har jobbet i det offentlige. www.spk.no

Om Mambu

Mambu jobber med å utvikle modulbaserte, skalerbare kjernesystemer for bank, og har mer enn 200 kunder i 65 land. www.mambu.com


Foto: Mette Ystebø, Statens pensjonskasse, og Rune Ivarsflaten, Head of Dploy i Knowit.

Christian Martinsen

Kommersiell direktør

Knowit Norge