Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

ARTIKKEL

Seks spørsmål og svar om dataplattformer

Hva er dataplattformer, og hva de gjøre for din virksomhet? Anders Rørvik i Knowit gir deg en introduksjon.

Anders Rørvik har jobbet som teknolog i over 15 år, med erfaring fra både bank/finans, programvare- og konsulentbransjen. De siste to årene har Anders jobbet i Knowit som Fractional CTO, og har det siste halvåret bistått Skyss med å bygge en helt ny dataplattform.

- Hva er dataplattformer?

- Enkelt fortalt er det verktøy for å samle og strukturere data fra et utall kilder og sette dem sammen for å gi dypere innsikt i ulike aspekter ved virksomheten, som for eksempel den forretningsmessige. Teknologien gjør deg i stand til å samle og strukturere løsninger som gir deg større forutsetninger til å bruke dataene. Dataplattformer har eksistert lenge, men har blitt langt mer vanlig de siste årene. De gir deg muligheten til å se det vi kaller data lineage – altså hvor dataene kommer fra, når de kom inn, hvem som tok dem inn og hvem som har lest dem. En god dataplattform, som for eksempel Databricks, vil kunne tas i bruk av i alle bransjer, også bank og finans.

 

- Så lenge man har data, kan man ha nytte av en dataplattform?

- Det første man bør gjøre er å definere hva man ønsker å oppnå. Hva skal løsningen gjøre for oss? Og hvilke datakilder bør brukes for å gi bedre svar på de spørsmålene vi har? Det krever også at datakvaliteten er god. Erfaringsmessig er det vanskelig å skape brukbare løsninger der datakvaliteten ikke holder mål. Løsningen blir sjeldent bedre enn kvaliteten på dataene man bruker inn i løsningen.

 

- Du nevnte Databricks. Hva er det?

- Databricks har eksistert i drøye 10 år. Det er en skybasert plattform som hjelper virksomheter med å bygge, skalere og styre data og AI. Løsningen har vært gjennom en reise, og tilbyr nå en veldig god brukeropplevelse. Flere kan få tilgang på plattformen, og det er lett å komme i gang. Man trenger ikke å kjøpe dyre lisenser, og løsningen kan skaleres etter bruk. 

 

- Dere jobber nå med en dataplattformløsning for Skyss. Kan du fortelle mer om hva den skal gjøre?

- Skyss er ansvarlig for å sikre et godt og stabilt kollektivtilbud i Vestland, og har en lang rekke avtaler med underleverandører som drifter busser, hurtigbåter, ferger og bane for dem. De har en lang rekke datakilder som kommer inn, knyttet til om operatørene evner å opprettholde punktlighet og leverer i tråd med avtalen. Løsningen vi jobber med nå er knyttet til hurtigbåtene som går i Florøbassenget. Her tar vi utgangspunkt i kontraktene, og samler alle de relevante datakildene som er knyttet til kontraktsoppfyllelse – i sanntid - og helt automatisert. Målet er å gi en god guiding for både Skyss og operatør på hvordan man ligger an i forhold til det man gjensidig har forpliktet seg til i avtalen.

 

- Hvordan gjøres dette i praksis?

- Løsningen bygges i Databricks. Alle relevante data, som målerdata og geodata fra fartøyene, fôres inn i en såkalt datasjø, og sammenstilles i Databricks med plandata fra Skyss og de kontraktsmessige definisjonene og parameterne for måloppnåelse.  Dette vil gi begge parter et dashboard som i sanntid gir et godt overblikk for samarbeidet.

- Hvilke fordeler ser du for Skyss og operatørene?

- Én ting er overblikket, både historisk og i sanntid. Det har også veldig praktiske konsekvenser. Hvordan ligger man an i forhold til avtalen, altså gjennomføringen av kollektivtrafikken og i sin tur de offentlige midlene Skyss bruker på dette? I første omgang for prosjektet i Florøbassenget, men det er også et veldig stort skaleringspotensiale her, med Skyss sine mer enn 1000 busser som et eksempel. Det er ingen tvil om at det på sikt kan gi gode beslutningsdata for operatørene, både når det gjelder miljøfotavtrykk og energiforbruk.

Er du interessert i å høre mer om dataplattformer eller Databricks? 

Ta gjerne kontakt med oss!

Idun Storm

Salgsansvarlig

Knowit Norge