Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

NYHET

Over 400 søkere: Nå er sommerstudentene i gang hos Knowit

I sommer skal 31 studenter i Oslo og Bergen ta på seg Knowit-hatten og bidra på prosjekter hos blant annet UiB, Entur, VY, Riksantikvaren og Bærum kommune. Målet for sommeren er å gjøre studentene bedre kjent med konsulenttilværelsen, gi dem praktisk erfaring med arbeidslivet – og selvfølgelig spise masse is sammen.

Allerede 22. mai startet den første gruppen sommerstudenter på prosjekter i Knowit. I år fikk vi over 400 søkere, og denne sommeren tar vi imot 31 dyktige studenter fra blant annet UiB, HVL, NTNU, BI, AHO, UiO, Høyskolen Kristiania og Sydney University. Studentene er primært utviklere og designere, men for første gang har vi også med oss en økonom fra BI. I løpet av sommeren tar vi dem med på spennende kundeprosjekter hos kjente aktører i bransjen, samtidig som studentene får smake på konsulent-hverdagen og livet som “Knowiter”.

Satser på talentutvikling

Allerede i 2011 startet Knowit å ta imot sommerstudenter. Etter hvert som årene har gått, har sommeropplegget blitt både større og bedre. Enda bransjemarkedet kan være tøft, vet vi hvor viktig det er å tenke langsiktig, og vi vet at behovet for konsulenter og teknologer bare kommer til å øke. En viktig del av vårt samfunnsoppdrag er derfor å kunne tilby studenter ferdighetene som trengs i møte med livet etter studiene. 

– Det sentrale for oss er å gi sommerstudentene et realistisk innblikk i konsulentlivet ved at de får jobbe i konkrete kundeprosjekter, gjerne ute hos kunden, i team med erfarne konsulenter, slik at de får lyst til å bli konsulenter etter endt utdanning. En betydelig andel av de nyutdannete vi har ansatt de siste 10 årene har vært sommerjobbere hos oss tidligere, så sommerjobb-satsningen er en sentral del av rekrutteringsstrategien mot studenter, forteller Lars Ivar Næss, Enhetsleder Rekruttering Knowit.

Sommerstudentene i Bergen hos Knowit i 2024.

Sommerstudentene i Bergen.

Tverrfaglighet og sosial teambuilding som hjørnestener

Gjennom sommeren skal studentene jobbe tverrfaglig på kundeprosjekter, i tillegg til at det arrangeres spennende fagkvelder, sosiale aktiviteter og mye annet gøy. Vi ønsker å skape en arena hvor studentene ikke bare lærer av oss, men også av hverandre, og blir trygge på å jobbe på tvers av fagdisipliner for å finne de beste løsningene.

– Teknologi er komplekst, og med utviklingstakten vi ser i dag, kreves det en tverrfaglig tilnærming for å imøtekomme kundenes utfordringer. Vår erfaring er at arbeid i tverrfaglige team har stor nytteverdi for studentene. Samtidig kreves det psykologisk trygghet for å ta sin plass på kundeprosjekter i et team. Derfor blir den sosiale arenaen også viktig, forteller Ada Kasbo, HR Business Partner Knowit. 

 

Kjente merkevarer og relevant erfaring

De utvalgte kundeprosjektene gir en unik innsikt hos flere kjente merkevarer, samtidig som studentene får muligheten til å bidra med å skape samfunnsnyttige løsninger.
Her er noen av årets sommerprosjekter: 

  • Entur: Videreutvikling av Enturs produktportefølje i team Produkt og Varelager
  • Vy: Prosjekt på team Alternativ Transport
  • Riksantikvaren: Utvikling og design av designsystem
  • Bærum kommune: Designer, utvikler og økonom som skal utvikle en PoC for å beskrive og illustrere bærekrafts-KPIer opp mot SmartCity-satsningen i kommunen
  • AI-lab: Utviklere på AI-lab prosjektet som er koblet opp mot forskningsprogrammet TransformIT der vi samarbeider med Sintef. Oppgaven er å se på hvordan Generativ AI kan hjelpe Knowit å bli mer datadrevne, f.eks. med tanke på kompetansekartlegging, kundebehov, rekrutteringsbehov, markedsbehov osv.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg?

Ta kontakt så hører du fra oss!

Mona Hvattum

Salgsansvarlig

Knowit Norge