Om oss

Knowit AB (publ) er et konsulentselskap som skaper unike verdier for kundene ved å tilby digitale og grenseoverskridende løsninger i tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions. Det som skiller oss fra andre konsulentselskaper er vår evne til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting samt IT. Knowit består av ca. 1850 medarbeidere fordelt på 14 lokasjoner i Sverige og fem i Norge, samt en i hvert av landene Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den nordiske børsen i Stockholm.

Forretningsområdet Knowit Experience er beskrevet som Nordens ledende kommunikasjons- og teknologibyrå, med virksomhet i fire land. Gjennom målrettet digitalt nærvær og berikende brukeropplevelser via nett, mobil og sosiale medier, hjelper vi bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter å nå sine forretningskritiske mål.

Knowit Insight jobber med ulike former for management consulting og støtter kundene både taktisk og strategisk. Våre spesialister utvikler ideer, er rådgivere og utvikler skreddersydde løsninger, alt basert på dyp forståelse for kundens bedrift og virksomhet.

Knowit Solutions hjelper bedrifter og organisasjoner med å utvikle sin virksomhet ved hjelp av ulike IT-løsninger. Vi tilbyr spisskompetanse i alle deler av systemutviklingsprosessen – fra idé, arkitektur og prosjektstyring til systemutvikling, implementering, testing og sikkerhet.

Vår kultur

Knowit preges av stor forståelse for kundens virksomhet, høy spesialistkompetanse og en vilje til kontinuerlig utvikling. Knowit er idédrevet og oppmuntrer innovasjon, entreprenørskap og personlig engasjement. Alle medarbeidere har eget beslutningsmandat og kan vokse både i sin yrkesrolle og som menneske. Vår måte å jobbe på, og hvordan vi organiserer oss, passer inn i dagens skiftende verden med ny teknologi, nye arbeidsmåter og nye forretningsmodeller.

For oss er alle teknologiskifter en mulighet til utvikling, både for hver enkelt konsulent og for selskapet sett under ett. Vi er fremdeles akkurat like nysgjerrige – og klare for forandring – som ved starten i 1990. Ved å forene kreativ styrke og strategisk kompetanse med en pasjon for teknologi, tenker vi både nytt og annerledes – og finner alltid nye veier.

Likestilling

Ettersom vi driver i en mannsdominert bransje, er likestillingsarbeidet et ekstra viktig spørsmål for oss. For oss er det en selvfølge at alle medarbeidere behandles likt, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religiøs oppfatning osv. For å sikre dette, måler og følger vi opp hva medarbeiderne våre mener i blant annet medarbeiderundersøkelser og lønnskartlegginger.

Knowit har også et nettverk som fokuserer på likestillingsspørsmål. Nettverket, Inspirit, er åpent for både kvinner og menn og arrangerer aktiviteter som behandler spørsmål om likestilling.

Bærekraft

Knowit bidrar til en mer bærekraftig verden ved å være en av de store leverandørene i Norden når det gjelder digitaliseringen av hele samfunnet. Basert på vår kunnskap, hjelper vi våre kunder med å gjøre bærekraftige valg i deres utvikling av produkter og tjenester. Knowits interne arbeid med bærekraft har som mål å minske Knowits negative miljøpåvirkning over tid.

Selskapene i Knowit-konsernet har forpliktet seg til å handle ansvarsfullt både med hensyn til samfunnet og verden som sådan. Knowits arbeid med sosialt ansvar, menneskerettigheter, arbeidsrett og miljø bygger på selskapets verdier og FNs Global Compact, som Knowit støtter.

The Global Compact inbefatter prinsipper rundt mennskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og korrupsjon knyttet til selskaper. Prinsippene baseres på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs grunnleggende konvensjoner om menneskerettigheter i arbeidslivet, Rio-erklæringen, samt FNs konvensjon mot korrupsjon. Knowits Code of Conduct, likestillingspolicy og miljøpolicy er andre regelverk som styrer og reflekterer Knowits arbeid innenfor bærekraftsområdet.

Knowit er venneselskap med UNHCR og støtter Sverige för UNHCR og UNHCRs arbeid.

Code of Conduct

Vår selskapskultur skapes i møtet mellom ansvarsbevisste ledere og medarbeidere, og bygger på respekt for menneskeverd, og verdighet, åpenhet og ærlighet.

I vår Code of Conduct beskriver vi hva dette innebærer i praksis, i relasjonen med våre ulike interessenter.

Miljøsertifisering

For oss er det viktig å kombinere kundens behov og krav med vår miljøkompetanse. Derfor udanner vi kontinuerlig medarbeidere i miljøspørsmål. Deler av Knowit er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2004.

Last ned Knowits sertifikat for  ISO-14001

Til toppen