Om oss

Knowit AB (publ) er et konsulentselskap som, innenfor rammene av den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike verdier for kundene ved å tilby grenseoverskridende leveranser på tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions. Det som skiller oss fra andre konsulentselskaper er vår evne til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting samt IT. Knowit består av ca. 1850 medarbeidere fordelt på 14 lokasjoner i Sverige og fem i Norge, samt en i hvert av landene Danmark, Estland, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den nordiske børsen i Stockholm.

Forretningsområdet Knowit Experience er beskrevet som Nordens ledende kommunikasjons- og teknologibyrå, med virksomhet i fire land. Gjennom målrettet digitalt nærvær og berikende brukeropplevelser via nett, mobil og sosiale medier, hjelper vi bedrifter, organisasjoner og andre virksomheter å nå sine forretningskritiske mål.

Knowit Insight jobber med ulike former for management consulting og støtter kundene både taktisk og strategisk. Våre spesialister utvikler ideer, er rådgivere og utvikler skreddersydde løsninger, alt basert på dyp forståelse for kundens bedrift og virksomhet.

Knowit Solutions hjelper bedrifter og organisasjoner med å utvikle sin virksomhet ved hjelp av ulike IT-løsninger. Vi tilbyr spisskompetanse i alle deler av systemutviklingsprosessen – fra idé, arkitektur og prosjektstyring til systemutvikling, implementering, testing og sikkerhet.

Vår kultur

Knowit preges av stor forståelse for kundens virksomhet, høy spesialistkompetanse og en vilje til kontinuerlig utvikling. Knowit er idédrevet og oppmuntrer innovasjon, entreprenørskap og personlig engasjement. Alle medarbeidere har eget beslutningsmandat og kan vokse både i sin yrkesrolle og som menneske. Vår måte å jobbe på, og hvordan vi organiserer oss, passer inn i dagens skiftende verden med ny teknologi, nye arbeidsmåter og nye forretningsmodeller.

For oss er alle teknologiskifter en mulighet til utvikling, både for hver enkelt konsulent og for selskapet sett under ett. Vi er fremdeles akkurat like nysgjerrige – og klare for forandring – som ved starten i 1990. Ved å forene kreativ styrke og strategisk kompetanse med en pasjon for teknologi, tenker vi både nytt og annerledes – og finner alltid nye veier.

Likestilling

Ettersom vi driver i en mannsdominert bransje, er likestillingsarbeidet et ekstra viktig spørsmål for oss. For oss er det en selvfølge at alle medarbeidere behandles likt, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, religiøs oppfatning osv. For å sikre dette, måler og følger vi opp hva medarbeiderne våre mener i blant annet medarbeiderundersøkelser og lønnskartlegginger.

Knowit har også et nettverk som fokuserer på likestillingsspørsmål. Nettverket, Inspirit, er åpent for både kvinner og menn og arrangerer aktiviteter som behandler spørsmål om likestilling.

Miljøarbeid

Selskapet har liten påvirkning på miljøet, ettersom vi bare driver rendyrket konsulentvirksomhet. Miljøpåvirkningen på grunn av reiser med bil eller fly er også svært begrenset, da de fleste av konsulentene jobber på sitt lokale marked og med vår arbeidsmåte med digitale verktøy som videokonferanser, telefonmøter og andre samarbeidsverktøy.

Knowits miljøledelsessystem bygger på en metodikk med kontinuerlig forbedring og tar utgangspunkt i de delene av virksomheten som kan påvirke miljøet. Miljøarbeidet er en integrert del av virksomheten. Som et ledd i Knowits langsiktige miljøarbeid ble Knowit AB og flere datterselskaper i 2010 sertifisert i henhold til ISO 14 001.

Til toppen