Om oss

Knowit er et nordisk kraftsentrum for fremtidens digitale løsninger. Vår visjon er å skape et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon. Her kan du lese mer om oss og hva vi står for.

Kort om Knowit

Vi er et konsulentfirma som støtter bedrifter og organisasjoner i den digitale omstillingen. Med en unik kombinasjon av kompetanse innen IT, design, kommunikasjon og management utvikler vi innovative og bærekraftige løsninger som gir kundene våre høy forretningsverdi.  

Tjenestene utvikles og leveres av våre fire forretningsområder Solutions, Experience, Connectivity og Insight. De digitale løsningene vi utvikler i samarbeid med kunder og partnere, finner du i alle deler av samfunnet – skole, helsevesen, myndigheter, e-handel, arrangementer og reiseplanlegging. Hver dag bruker mennesker en rekke løsninger fra Knowit som gjør hverdagen enklere og skaper nye og bærekraftige måter å holde kontakten og kommunisere på.  

Knowit ble grunnlagt i 1990, og har i dag over 4000 medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland og Polen. Vi har en kultur preget av åpenhet, forståelse av kundens virksomhet, høy spisskompetanse og vilje til kontinuerlig utvikling. Knowit har vært notert på den Nordiska Börsen i Stockholm siden 1997.

""

Vårt tilbud

Systemutvikling og teknologinære tjenester 
Vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å utvikle virksomheten og lykkes i den digitale omstillingen gjennom ulike IT-løsninger. I samarbeid med kunden utvikler vi skreddersydde systemer basert på den nyeste teknologien. Vi har spisskompetanse i alle deler av systemutviklingsprosessen – fra idé, arkitektur og prosjektledelse til programmering, implementering, testing og sikkerhet. 

Datadrevne kundeopplevelser og digital kommunikasjon 
Vi hjelper oppdragsgiverne våre med å bygge sterke relasjoner til sluttkundene. Gjennom et målrettet digitalt nærvær og berikende brukeropplevelser på nett og i sosiale medier bidrar vi til at bedrifter og organisasjoner når forretningskritiske mål og øker kundelojaliteten. Vi hjelper deg med design, utvikling av digitale grensesnitt, markedsføring og analyse av data. 

Digitalisering av industri-, teknologi- og telekomsektoren 
Vi digitaliserer og sikrer utvikling og implementering av høyteknologisk programvareteknologi. Vi bistår med kompetanse og agile team innen områder som kunstig intelligens, Internet of Things og integrerte applikasjoner for å skape morgendagens bærekraftige bedrifter. Vi har bred erfaring innen teknologi og utvikling i en tilkoblet verden, blant annet automatisering og skyløsninger. 

Management consulting og organisasjonsutvikling 
Vi hjelper bedriftsledere med å skape mer dynamiske og effektive organisasjoner. Sammen gjennomfører vi digital omstilling fra idé til resultat, med metoder og modeller som er tilpasset kundens utfordringer og unike markedsforutsetninger. Noen av spesialområdene våre er cybersikkerhet og juss, kultur, ERP og utvikling av forretningsprosesser samt nye arbeidsmåter.  

coloured pencils

Våre forretningsområder

Vi skaper unik kundeverdi ved å tilby digitale og grenseoverskridende løsninger fra de fire forretningsområdene våre: 

Solutions er Knowits største forretningsområde, med rundt 1900 konsulenter og virksomhet i alle Knowits markeder i Norden.  

Experience er Nordens ledende digitale fullservicebyrå, med nærmere 1000 spesialister i grenselinjen mellom teknologi og kommunikasjon. I dag er Experience etablert i Sverige, Norge, Danmark og Finland.  

Connectivity har spisskompetanse innen teknologi og utvikling i en tilkoblet verden, og har ca. 750 konsulenter som digitaliserer industri-, teknologi-og telekomsektoren. I dag er Connectivity etablert i Sverige, Tyskland og Polen. 

Insight, med nærmere 480 medarbeidere, er en av Nordens ledende managementkonsulenter. Insight er etablert i Sverige, Norge og Finland. 

""

Bærekraftarbeid

Knowits samfunnsrolle øker i en stadig mer digitalisert verden. Det blir viktigere å forstå hvordan samfunnet endres, så vi bedre kan utnytte muligheter, styre risiko og forme virksomheten. Bærekraftarbeidet er derfor noe vi legger stor vekt på.

""

Slik bidrar vi til en bærekraftig verden

Avgjørende faktorer i fremtiden blir spørsmålet om en tilkoblet verden, demografiske endringer, ressursknapphet og klimaendringer. Disse drivkreftene påvirker miljøet, samfunnsutviklingen, hvilke bedrifter arbeidstakerne foretrekker og hvordan kundene og samfunnet oppfatter oss.

""

Vår virksomhet

Ved å kombinere strategisk kompetanse med lidenskap for teknologi og kreative løsninger skaper vi digitale muligheter og langsiktig verdi. Vi leverer prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen, og som involverer det menneskelige aspektet når det gjelder brukervennlighet og personvern. En viktig del av hverdagen vår er å øke kundenes forståelse av hvordan digitalisering kan bidra til en sirkulær økonomi og et bedre samfunn.

""

Medarbeidere

I Knowit er gjennomsnittsalderen 40 år, og nesten 30 % av oss er kvinner, et tall vi tar sikte på å øke. Likestilling er et viktig tema, og det er en selvfølge at vi behandler alle medarbeidere likt uansett alder, kjønn, etnisitet eller religiøs overbevisning. Vi sender regelmessig ut medarbeiderundersøkelser for å identifisere hvordan vi kan forbedre oss som arbeidsgiver.

""

Retningslinjer

For oss er det viktig å ha tydelige holdninger og rammer som utgangspunkt i vår streben etter å bli en best mulig arbeidsgiver. Derfor har vi en rekke interne regelverk som sammen med de eksterne reglene definerer rammene for virksomheten vår.

""

Vennebedrifter

Vi ønsker å dele og bidra med kunnskap, kompetanse og en hjelpende hånd til dem som trenger det. Fordi vi har mulighet til det, jobber vi frivillig og støtter forskjellige organisasjoner så godt vi kan.

""

Priser og utmerkelser

Vi blir utrolig glade og stolte når det vi bruker så mye tid og ressurser på, blir belønnet med en pris eller utmerkelse. Det gir oss ny motivasjon til å fortsette å utvikle oss og gjøre en enda bedre jobb. Det som betyr aller mest for oss, er at vi sammen med kunder og forretningspartnere kan skape bærekraftige digitale løsninger for en bedre fremtid.

Til toppen