Gå til hovedinnhold
Til hjemmesiden til Knowit

Visjon, forretningsidé og strategi

Knowit er et nordisk konsultselskap som støtter bedrifter og organisasjoner i den digitale transformasjonen. Med en unik kombinasjon av kompetanse innen teknologi, design, kommunikasjon og strategi, utvikler vi innovative og bærekraftige løsninger som bidrar til høy forretningsverdi for våre kunder.

Norwegian fjord

En strategi som driver innovasjon, digital omstilling og et bærekraftig samfunn

Knowit ønsker å være en sentral aktør i den nordiske digitaliseringen. Dette gjør vi ved å være tilgjengelige og relevante når bedrifter og organisasjoner søker støtte for å lykkes med sine strategier og forretningsmodeller, gjennom digitalisering og automatisering.

Gjennom et nært samarbeid med kunder og partnere jobber vi i grensesnittet mellom ny teknisk innovasjon og det konkrete arbeidet med å utvikle og implementere digitale løsninger som hjelper til med å ta neste steg i digitaliseringsreisen.

En viktig del av den pågående digitaliseringen handler om at bedrifter og organisasjoner raskt kan omstille seg, slik at vi kan oppnå et bærekraftig samfunn som er fritt for CO2-utslipp.

Å være en bidragsyter i denne omstillingen står høyt på Knowits strategiske agenda, og i 2022 utarbeidet Knowit derfor nye bærekraftsmål i tråd med FNs bærekraftsmål.


Makers of a sustainable future

Visjon – A sustainable and humane society

Misjon – Fixing the future together with our client using strategic, creative and tech skills 

Verdier

  • Choose courage
  • Trust in transparancy
  • What´s in it for we 

Utviklende medarbeidermiljø

For å sikre kontinuerlig utvikling og at vi som selskap ligger i forkant av teknologiutviklingen, er det viktig å bygge et grunnlag basert på en sunn og lønnsom organisk vekst. Derfor har vi høy prioritet rundt å sørge for at vi er en attraktiv arbeidsplass der våre medarbeidere kan jobbe og utvikle seg. 

 

En desentralisert forretningsmodell

Sikring av lønnsvekst og best mulig støtte til våre kunder på best mulig måte, forutsetter en gjennomarbeidet struktur for intern effektivitet. En av Knowits styrker ligger i den desentraliserte forretningsmodellen med innovasjonskraft og nyutvikling i ulike kundenære prosjekter, integrert i sentrale stabsfunksjoner.

Den inneboende kraften utnyttes gjennom å utvikle en plattform som forsterker evnen til å arbeide med felles infrastruktur i konsernet. Det gjør vi gjennom å drive utviklingsprosjekt som skaper verdi for hele Knowit og som forenkler samarbeid mellom ulike enheter.