Vårt medarbeiderløfte

Grow – Vi har et innovativt miljø som bidrar til personlig utvikling, der trygghet, engasjement og glede står i fokus.

Create a difference – Med våre unike kunnskaper, kompetanser og egenskaper bidrar vi til et mer bærekraftig og menneskelig samfunn.

Together – Vi samarbeider og støtter hverandre for å skape muligheter til å være kreative i arbeidet. Vi deler kunnskap og arbeider i nærhet til kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

Verdiord

Vi er hyggelige

Vi er nære og tilgjengelige

Vi brenner for innovasjon

Medarbeiderskap og tiltrekke kompetanse

For å finne ut hvordan vi skal arbeide videre og forbedre oss som arbeidsgiver måler vi fortløpende medarbeidertilfredshet og eNPS – vilje til å anbefale arbeidsplassen. Både medarbeiderindeks og vilje til å anbefale Knowit som arbeidsplass er fortsatt veldig høy. I Universums Karriärbarometer for Young Professionals 2019 ble Knowit kåret til bransjens beste konsulentfirma innen kategorien IT/data. Utmerkelsen betyr at unge yrkesutøvere i IT-bransjen rangerer oss høyest blant alle IT-konsulentfirmaer i Sverige.

Mer om hvordan det er å jobbe i Knowit

Den friske arbeidsplassen

Sykdomstallene i IT-bransjen generelt, liksom på Knowit, er cirka tre prosent hvilket er lavt hvis man sammenligner med samfunnet generelt. Den største helserisikoen i vår bransje er å rammes av psykiske lidelser på grunn av en krevende arbeidssituasjon og stress.

For å gjøre Knowit til en friskere arbeidsplass setter vi inn både konsernfelles og lokale tiltak. Ansatte får informasjon om psykiske lidelser og stress. Ledere får opplæring i hvordan man forebygger stressrelatert sykdom og utbrenthet på arbeidsplassen. Vi setter også inn tiltak for raskere rehabilitering av langtidssykmeldte, og tilbyr alle ansatte bedriftshelsetjeneste og helsesjekk.

Kontorene våre rundt om i Sverige arrangerer lokale aktiviteter som gruppetrening, skrittkonkurranser, personlig coaching og inspirerende forelesninger om kost, trening og mindfulness. Vi arbeider kontinuerlig med å øke bevisstheten hos medarbeiderne, gi ledere opplæring, legge større vekt på helsefremmende tiltak og videreføre aktiviteter som korter ned på rehabiliteringstiden.

Likestilling

Vi prioriterer likestilling høyt, og det er en selvfølge for oss at alle medarbeidere behandles likt uansett alder, kjønn, etnisitet eller religion.

Andelen kvinnelige medarbeidere i Knowit fortsetter å øke og nærmer seg nå 30 prosent. I konsernledelsen sitter det seks kvinner og fire menn.

Siden 2016 har Knowit drevet et kjønnsprosjekt for å bli en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner. Konsulentutviklingsprogrammet GROW har vært etablert siden 2018, og er rettet mot kvinnelige medarbeidere som et ledd i å øke likestillingen i Knowit, samt for å beholde og utvikle kompetanse.

Det mest likestilte børsselskapet på det svenske markedet i 2019

Knowits likestillingsinitiativ ble belønnet med en delt andreplass under utdelingen av AllBrightpriset 2018, og i 2019 ble vi kåret til Stockholmsbørsens beste selskap for likestillingsarbeidet vårt. Prisen deles ut av stiftelsen AllBright til det børsselskapet som har gjort størst fremskritt på likestillingsfronten i året som gikk.

Forebygging av seksuell trakassering

Vi arbeider aktivt med å forebygge seksuell trakassering. Vi legger stor vekt på det proaktive arbeidet, med fokus på å spre kunnskap, tilby diskusjonsforumer og bygge en kultur preget av respekt og trygghet. Arbeidet er basert på lovgivning og arbeidsgiveransvar, men også på psykologisk kunnskap om behov ved stress. Vi har en prosess der vi setter inn konkrete tiltak for å håndtere det som har skjedd, blant annet samtalestøtte i trygge former.

Arbeidet styres av våre etiske retningslinjer og vår likestillings- og mangfoldspolicy.

Kjønnsbevisst rekruttering for økt likestilling

For oss er det viktig å nå ut til alle kompetente kandidater når vi rekrutterer til nye stillinger. Uansett hvilket kjønn kandidaten har. For å oppnå dette har vi blitt mer kjønnsbevisste når det gjelder rekruttering, og vi jobber aktivt med stillingsannonser for å nå ut til alle, uansett hvem arbeidssøkeren er.

Mer om kjønnsbevisst rekruttering

Til toppen