For oss handler bærekraft om å skape langsiktig verdi ved å integrere miljømessige, sosiale og finansielle risikoer og muligheter i forretningsstrategi og virksomhet. Å integrere bærekraft bidrar til å skape et attraktivt og fleksibelt selskap som er rustet for et forretningslandskap i endring.

Vår visjon – et bærekraftig og menneskelig samfunn

Med utgangspunkt i visjonen om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon kan vi være en positiv kraft i spørsmål knyttet til miljø og bærekraft i et bredere perspektiv.

Våre retningslinjer gjenspeiler de ti prinsippene i FNs Global Compact. Det betyr at vi skal drive virksomhet på en etisk måte med respekt for egne og andres medarbeidere og minimere negativ miljøpåvirkning.

Med utgangspunkt i disse prinsippene gjør vi vårt ytterste for å utvikle virksomheten i samsvar med god forretningsskikk og korrekt opptreden på områder som menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

De etiske retningslinjene, likestillings- og mangfoldspolicyen og miljøpolicyen er regelverk som styrer og gjenspeiler Knowits bærekraftarbeid.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Knowits kontinuerlige bærekraftarbeid førte til at vi i 2019 fikk sertifiseringen ESG Transparency Partner. Det er en sertifisering som tildeles Nasdaq-noterte selskaper som arbeider aktivt med bærekraft.

Mer om sertifiseringen her

Til toppen