For oss handler bærekraft om å skape langsiktig verdi ved å integrere miljømessige, sosiale og finansielle risikoer og muligheter i forretningsstrategi og virksomhet. Å integrere bærekraft bidrar til å skape et attraktivt og fleksibelt selskap som er rustet for et forretningslandskap i endring.

Vår visjon – et bærekraftig og menneskelig samfunn

Med utgangspunkt i visjonen om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon kan vi være en positiv kraft i spørsmål knyttet til miljø og bærekraft i et bredere perspektiv.

Knowit er medlem av FNs Global Compact. Det betyr at vi skal drive virksomhet på en etisk måte med respekt for egne og andres medarbeidere og minimere negativ miljøpåvirkning.

Med utgangspunkt i disse prinsippene gjør vi vårt ytterste for å utvikle virksomheten i samsvar med god forretningsskikk og korrekt opptreden på områder som menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon.

De etiske retningslinjene, likestillings- og mangfoldspolicyen og miljøpolicyen er regelverk som styrer og gjenspeiler Knowits bærekraftarbeid.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Knowits kontinuerlige bærekraftarbeid førte til at vi i 2019 fikk sertifiseringen ESG Transparency Partner. Det er en sertifisering som tildeles Nasdaq-noterte selskaper som arbeider aktivt med bærekraft.

Mer om sertifiseringen her

Til toppen