Inntektene må opp og utgiftene må ned

Publisert 20 jun 2017

Overskriften er like tidløs som den er vanskelig. Den sier like mye som den sier lite. Men overskriften er selve utgangspunktet for betydelige teknologiske fremskritt og innovasjoner de seneste årene. Endringer som snur opp ned på samfunn og næringsliv, brukeradferd og kommunikasjonskanaler.

Mulighetene til å bli mer effektiv, nå ut til flere kunder, eller fullstendig redefinere både bransjetilhørighet og hvordan du selger til og tar betalt av kundene dine, er egentlig bare det overskriften oppsummerer; muligheter til å øke inntektene eller senke kostnadene.

Derfor er overskriften i all sin enkelthet utgangspunktet du må behandle i din virksomhet. Og min ambisjon her er å dele fem like enkle råd som kan bidra til å senke pulsen, når digitaliseringen rundt oss endrer verden stadig raskere.

1) Ha en tydelig ambisjon 

Skal dere selge mer, produsere billigere eller gjøre kunden bedre i stand til å betjene seg selv? Bestem et tydelig mål. Hvilke piler skal opp og hvilke piler må ned for at du når målet? Når du vet svaret på dette, blir det enklere å finne de rette menneskene til å hjelpe til på reisen.

Du må svare på hva dere skal bli best på og hvorfor. Trenger du de flinkeste folkene på kunstig intelligens, design, robotteknologi, matematikk eller tverrfaglig problemløsning?

Bruk gjerne en historie eller et bilde for å få med deg folk. Skal dere lede an eller stå klare til å agere? Dersom dere starter på noe helt nytt er kompassnålen viktigere enn detaljene i kartet. Og når alt skjer så raskt som i dag, blir det også stadig vanskeligere å løfte blikket, fordi det skjer for mye her og nå.

Det er lett å stille de vanskelige spørsmålene, men det er også enklere å finne svarene jo tydeligere ambisjonen er.

 2) Fakta slår følelser

 Digitalisering og automatisering er ikke en trussel mot arbeidsplasser, det er forutsetning for at vi skal klare å skape nye arbeidsplasser. Man kan mene mye om banker for eksempel, men om de vil ha behov for flere eller færre ansatte i ”banken” de neste årene, har de fleste fått med seg svaret på. 

Hvor skal dere angripe, hvor skal dere forsvare dere? Hva er det viktigste dere gjør akkurat nå? Hva skal dere gjøre mer av, hva skal dere gjøre mindre av? Beslutninger som dette tas hele tiden og oftere enn før ligger svaret rett foran deg. I hvert fall kan du få god hjelp av data til å ta bedre beslutninger.

Og den viktigste beslutningen du tar er kanskje den som bygger på den forrige. Det å stanse noe som ikke virker eller å skalere på det som viser lovende resultater. Ikke la følelser vinne over fakta når du tar disse beslutningene.  

3) Faktisk kundeinnsikt

Det handler som alltid om kunden, men i dag er deres reise frem til å handle mer kompleks enn noen gang. De som vet mest om kundene sine er best i stand til å gi de beste opplevelsene eller overbevise i mikroøyeblikkene. Folk liker å handle der de de opplever de beste digitale løsningene, og den beste personlige oppfølgingen. Raskt og enkelt.

De som skaper de beste kundeopplevelsene vinner; også i morgen. Glem for et øyeblikk hvilken bransje du tilhører og se på hva slags kunder du har. Hva vet du reelt om deres behov og frustrasjoner? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette svaret?

4) Hastighet

 Den nye virkeligheten består i å tilpasse seg til stadig forbigående konkurransefordeler. Du kan si at evne til endring og nytenkning er ditt nye konkurransefortrinn.

Selv om langsiktig og systematisk arbeid som regel gir de aller beste resultatene, så vil evnen til raskt å håndtere komplekse problemstillinger vinne nesten hver gang. Raskere beslutninger, raskere ’prøve og feile’, raskere skalering. Raskere kommunikasjon.

Verden vil aldri igjen gå så sakte som den gjør i dag, det er egentlig bare å tråkke på gassen. Fritt stjålet fra Google så slår ’rask’ alltid ’treg’. For å være rask må du være i bevegelse, på tærne. Det er også enklere å skape kontinuerlig endring når man er i bevegelse. 

5) Nysgjerrighet

Ikke ta noen ting for gitt. Nysgjerrighet er det som gjør at du lærer mest, er åpen for nye innspill og evner å se forandring før den kommer. Du forstår den bedre, aksepterer den og du ønsker forandring velkommen.

Hva betyr det for din bransje når ny teknologi fører til at prisen på tillit stadig faller. Omstendelige byråkratiske rutiner er snart historie. Hvilke utfordringer eller muligheter skal dere prioritere?

Nysgjerrighet kan gjøre at du virkelig tør å la deg inspirere.  Inspirasjon til å etablere en tydelig ambisjon om å bli bedre til å ta raske beslutninger - så det blir akkurat litt bedre å være kunde hos deg. Den som leverer de beste kundeopplevelsene vinner; også i morgen.

Kenneth Gvein
Bli kontaktet
Kenneth Gvein
Country Manager Norway - Knowit Experience
Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen