Tradisjonelle produkter og tjenester utkonkurreres av nye digitale alternativer, nye markedsmuligheter skapes og etablerte virksomheter må tilpasse strategier og driftsmodeller for å opprettholde konkurransekraft.

– Basert på teknologi og innovasjon har Knowit utviklet løsninger som millioner av mennesker i Norden bruker hver eneste dag, sier Christian Hartman som leder Knowit Insight i Norge. – Selv om vi allerede har kommet langt, ser vi at de største endringene og mulighetene fortsatt ligger foran oss. Teknologi og digitalisering er en av vår tids viktigste megatrender og en sentral drivkraft i dette – vi går en spennende tid i møte.

 

De åtte teknologiene

 1. Digitale medarbeidere
 2. Internet of things
 3. Kunstig intelligens
 4. Virtual & augmented reality
 5. Blockchain
 6. 3D-printing
 7. Droner
 8. Robotics & automation

 

 1. Digitale assistenter

Digitale assistenter er ulike typer programvare som er i stand til å utføre regelbaserte arbeidsprosesser og kommunisere med mennesker gjennom skrift og tale. De digitale assistentene er representert ved teknologi som Robotics Process Automation (RPA), chatbots og stemmeassistenter (voice). Disse assistentene er nye digitale kollegaer som hjelper fremtidens organisasjoner å møte kravene til produktivitet og tilgjengelighet, samt understøtter skiftet fra «gjøre-jobber» til verdiøkende aktivitet for analoge ansatte.

 

Digitale assistenter er en god løsning for bedrifter som ønsker å øke tilgjengelighet og kvalitet, samt forbedre responstid mot sine kunder eller ansatte.

En digital arbeidsstyrke vil kunne ta over og automatisere store deler av dagens manuelle forretningsprosesser. En høy andel av prosesser tilknyttet blant annet finans, rapportering. kundeservice og HR håndteres i dag av ansatte som må kompensere for ufullstendige IT-systemer. Dette gjør at mye verdifull tid som kunne vært brukt til å løse mer kompliserte problemer går med på å utføre arbeidsoppgaver som kan gjøres av digitale assistenter. Er du klar til å ansette din første Digitale Assistent?

 

Nesten 90 % av all kundedialog vil foregå via chat innen 2020.

Gartner

45 % av alle arbeids-oppgaver kan automatiseres.

McKinsey

 

 1. Internet of things

Internet of things (IoT) eller «tingenes internett» er gjenstander, ofte elektronikk og sensorer, som er identifiserbare og kan kommunisere med hverandre og utveksle data via internett og skyløsninger. Av og til er tredjeparter del av nettverket og kan tilby innsikt og tjenester til brukerne. IoT-gjenstander kan være alt fra en sensor som overvåker en pumpe på et produksjonsanlegg til smarttelefonen du bruker til å låse opp bilen eller huset ditt med.


IoT åpner opp for muligheter som innebærer mer enn kun forbedring og digitalisering av enkeltstående prosesser. For å lykkes må virksomheter være villige til å utvikle nye forretnings- og driftsmodeller rundt nettverk av tilkoblede enheter.

Bruksområdene for IoT er nærmest uendelige. IoT er kjerneteknologien til konsepter som smarthus og industri 4.0. Videre kan IoT-sensorer brukes til å utvikle selvregulerende prosesser for overvåking og drift av en rekke forretnings- og produksjonsprosesser. Vi ser en fremvekst av ulike analyseplattformer som bruker IoT-data til å gi verdifull innsikt og nye brukergrensesnitt til utstyr eller produkter, «weareables» til dyr eller mennesker, samt til miljøene vi beveger oss i.

 

>50 % av alle de største forretningsprosessene og -systemene vil inkorporere IoT innen 2020.

Gartner

 

 1. Kunstig intelligens (AI)

AI (artificial intelligence) er et vidt begrep som refererer til et dataprogram eller en datamaskin sin evne til å opptre som intelligent. En AI har som oftest evnen til å fange opp data om sitt miljø og kan lære eller tilpasse seg for å oppnå et gitt mål. For å bygge et verdiøkende AI-system brukes det store datamengder og en algoritme som passer til det en ønsker at systemet skal oppnå. Etter å ha konsumert dataen kan systemet ta avgjørelser basert på kunnskapen den har opparbeidet seg.


For å dra nytte av AI kreves det en tydelig strategi og plan for hvordan data kan fanges og nyttiggjøres for å kunne fungere som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av forretningsprosesser.

Data omtales som den nye oljen, og i likhet med olje må data raffineres for å kunne skape maksimal verdi. Norske selskaper sitter på enorme mengder informasjon i form av finansielle data, kundedata, salgsdata, produkt- og tjenestedata, sensordata, mv. I denne dataen ligger det mye latent verdi som AI-metoder kan bruke til å skape innsikt og automasjonsmuligheter.

 

Verdien av AI på tvers av industrier estimeres til å ligge mellom 9-15 trillioner USD.

McKinsey

47 % av digitalt modne bedrifter har en tydelig AI-strategi.

 Adobe

 

 1. Virtual & augmented reality

Virtual reality (VR) er en teknologi som lar brukeren interagere i en datasimulert gjenskapning av et virkelig miljø. Augmented reality (AR) er en fusjon av VR hvor virkeligheten og et datasimulert miljø smelter sammen, for eksempel som vi har sett med Pokemon Go eller med linser i Snapchat. I industrielle miljø brukes AR på liknende måte til å vise tegninger eller statusinformasjon til utstyr du filmer eller ser på via briller eller tablet/iPad.

 

Bruk av VR- og AR-teknologi muliggjør bedre kundereiser og bidrar til økt kvalitet og hastighet i manuelle arbeidsprosesser.

Teknologien påvirker allerede en rekke industrier. For eksempel kan potensielle kunder allerede «teste» produkter som biler, møbler og boliger før de produseres. Videre lanserer dataspillprodusenter nye spillplattformer, utdannings-institusjoner endrer sin tilnærming til tradisjonell undervisning og produksjonsbedrifter utfører nå vedlikehold av kompliserte produksjonsapparater ved bruk av VR- og AR-teknologi.

 

Vi oppnådde 46 % økning i plukkeffektivitet med bruk av AR-baserte plukkverktøy.

GE Healthcare

AR-spillet Pokemon Go har blitt lastet ned av over 800 millioner brukere.

 

 1. Blockchain

En blockchain er en distribuert transaksjonsdatabase der alle partene alltid sitter på den samme informasjonen om transaksjonene. Det er ikke er mulig å endre informasjon i databasen uten at flertallet av deltakerne enes om at endringen er i tråd med reglene som er definert for at en transaksjon skal godkjennes. Blockchain gjør det derfor mulig å trygt gjennomføre transaksjoner mellom flere parter uten behov for at transaksjonen verifiseres av en tredjepart (som f.eks. en bank). Blockchain etablerer tillit mellom aktører i et nettverk som skal samhandle.

 

Det er uvisst når blockchain for alvor vil påvirke næringslivet, men det er liten tvil om at teknologien har potensialet til å spille en sentral rolle for verdiskapning og innovasjon.

I dag forbindes Blockchain mest med kryptovaluta som gjør det mulig å overføre monetære verdier mellom parter, men bruksområdene og mulighetene anses å være enorme innen bransjer som blant annet forbrukerprodukter, eiendom, logistikk, helse, energi og forsikring. På tross av de enorme mulighetene har teknologen foreløpig relativt få veldokumenterte brukereksempler.

 

84 % av CXOs mener blockchain gir økt sikkerhet sammenlignet med konvensjonell informasjonsteknologi.

Deloitte

Investorer investerte over 800 MUSD i blockchain-startups i 2014 og 2015.

McKinsey

 

 1. 3D-printing

3D-printing er en digitalt drevet produksjonsteknikk der fysiske objekter printes ut av en 3D-printer basert på spesifikasjonen i en digital 3D-modell. Produksjonsprosessen er additiv, som innebærer at et objekt produseres lag for lag fremfor å støpe, frese eller dreie et større objekt ned til ønsket en form. 3D-printere kan lage objekter i ulike materialer, på samme måte som at du har ulike fargepatroner i printeren din.  Tynne horisontale lag av materialer i plast eller metall legges oppå hverandre til objektet er ferdig produsert. Hvert av disse lagene kan ses som et tynt skåret horisontalt tverrsnitt av objektet som produseres.

 

3D-printing er raske og presise maskiner som printer ut komplekse tredimensjonale objekter med høy kvalitet.

3D-printing har et stort potensial for alle produksjonsbaserte industrier, der teknologien kan bidra til betydelige kostnadsreduksjon knyttet til både prototyping og produksjon. Videre kan 3D-printing redusere behovet for delelager, samt betraktelig redusere ledetid ved at teknologien gjør det mulig å produsere det man trenger, når man trenger det, der man trenger det. Helsesektoren bruker også 3D-printing til å fremstille proteser og kunstige organer, som f.eks. hjerter, tenner, hud og ører.

 

75 % av nye kommersielle og militære fly vil inneha 3D-printede motorer og deler.

Gartner

Ett av fire globale selskaper utforsker potensialet til 3D-printing.

EY

 

 1. Droner

En drone er et ubemannet luftfartøy som kan fly (eller dykke) autonomt ved hjelp av programvare eller fjernstyres av mennesker. Droner kan blant annet brukes til søking, overvåking og transport. Flere norske selskap bidrar på frontlinjen i utviklingen og kommersialiseringen av droneteknologi og Norges regjering har etablert en egen dronestrategi for å legge til rette for gode rammevilkår for bruk av droner og vekst i dronebransjen.

 

Virksomheter investerer i droneteknologi for å utforske hvordan teknologien bidrar til økt effektivitet i driftsprosesser, samt tilgang til ny og bedre data

Flere norske og internasjonale retail- og logistikkselskaper utforsker allerede hvordan droner kan bidra til en raskere og mer kostnadseffektiv distribusjon. Videre bruker en rekke selskaper innen olje og gass, energi og industriell produksjon droner til å overvåke og effektivt samle kritisk data fra infrastruktur som raffinerier og strømledningsnett.

  

 Vi kan spare 50 MUSD ved å bruke droner istedenfor biler til å kjøre de siste kilometerne av sine leveranser.

UPS

 

Det er i dag ~4000 registrerte operatører av flyvende droner i Norge

 

 

 1. Robotics and Automation

Automasjon av fysiske arbeidsoppgaver er en voksende trend innen flere sektorer. Dette innebærer at fysiske roboter og maskiner i økende grad overtar arbeidsoppgaver som tidligere har blitt utført av menneskelige ansatte. Utviklingen er i dag kommet lengst for prosesser forbundet med lager, logistikk og produksjon, men er også på vei inn i en rekke andre bransjer.

 

Fysisk automasjon av arbeidsprosesser øker kvalitet og oppetid i prosesser, samtidig som menneskelige ressurser frigjøres til å jobbe med andre verdiskapende oppgaver

Oppgaver som i dag håndteres av ansatte utføres kun til avtalte arbeidstider og ofte med stor variasjon i kvalitet. Fysiske roboter kan jobbe døgnet rundt uten å ta ferie og leverer på et jevnt høyt nivå. Selskaper på tvers av flere sektorer utforsker derfor hvordan bruk av roboter kan bidra til økt kvalitet og leveransekapasitet til en lavere kostnad.

 

 1.7 millioner industrielle roboter vil være i drift innen 2020.

International Federation of Robotics

 

– Vi har her pekt på åtte teknologier vi synes er spennende og som vi tenker har kraft til å endre samfunn, næringsliv og hverdagene våre. Om disse er de riktige å utforske for din virksomhet er sannsynlig, men det krever nærmere vurdering. Men vi ønsker å formidle at nysgjerrighet er bra, så vi håper vi med dette har gitt deg noen tanker og ideer du kan jobbe videre med. For vi vet at ny teknologi påvirker oss i stadig større omfang og høyere tempo. Det ikke er mulig å kjøpe lisens på digital transformasjon, så det handler om hvor flinke virksomhetene og hver en av oss er i stand til å endre oss, og hvorvidt vi evner å gripe mulighetene som oppstår i en digital verden, avslutter Christian Hartman.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen