Digitaliseringen bidrar til betydelige endringer i måten bedrifter gjennomfører sine strategier på. Til tross for en ekstrem endringshastighet, måler fortsatt de fleste virksomheter sin suksess med de samme KPI’ene som tidligere. Konsulentselskapet McKinsey pekte i januar 2019 på fire elementer som preger de beste bedriftene. De konkluderte også med at de aller fleste virksomheter ikke har kommet noe særlig lengre enn de var på samme tidspunkt i fjor. For å sikre fremdrift og resultater er nøkkelordet ‘agil’, eller ‘smidig’.

Knowit arrangerte nylig et ledelsesseminar hvor vi trakk frem to av våre egne kunder som går foran. Strøm- og mobilselskapet Fjordkraft, samt boligsameiet BOB. De har begge langt på vei adoptert suksessfaktorene vi behandler her.

 

  1. Smidig tilnærming til strategi

Det første som skiller de beste fra resten er den agile tilnærmingen. Det vil si at de raskt og fleksibelt bestemmer seg for, utfører og justerer sine strategier. Vi kan kalle dette tilpasningsdyktige driftsmodeller i en digital verden. Slike modeller er avgjørende for selskaper som ønsker å være «first movers» eller «fast followers».

Smidige metoder reduserer reell risiko og øker kvaliteten gjennom læring og endring underveis. Prioriteringer kan endre seg og ny kunnskap tas med i beregningen. Som regel bedres også den gjensidige tilliten i denne prosessen. Nye funksjoner og kontinuerlig forbedret funksjonalitet lanseres tidlig og skaper hurtig skape verdi for brukerne.

For å lykkes er det viktig å sette av interne ressurser for involvering i samarbeidsprosjektene, slik at dere kan justere prosjektets omfang underveis når målet er bevegelig. Det betyr også at leverandøren ikke på konvensjonelt vis kan forplikte seg til å levere i henhold til den opprinnelige spesifikasjonen. Men leverandøren kan forplikte seg til å holde et definert kvalitetsnivå og til å levere et visst antall effektive arbeidstimer med et visst tempo. 

 

  1. Digitale plattformer og økosystemer

Det andre som preger de beste er at de investerer mer i økosystemer, digitale produkter og driftsmodeller. De utnytter de nye digitale økosystemene, fokuserer all produktutvikling på nye digitale tjenester og tenker hele tiden nytt når det gjelder måten de jobber på og setter sammen sine verdikjeder. Vi vet at de digitale plattformene har gjort det mulig å skape nye markedsplasser gjennom deling av data og utnyttelse av nettverkseffekter i en skala som var utenkelig for få år siden. Disse plattformene visker ut skiller mellom tradisjonelle bransjer og endrer måten virksomheter vurderer sine forretningsmodeller på, kundenes behov og hvem som nå er deres konkurrenter og partnere.

 

  1. Investeringsstrategi

Gitt hastigheten de digitale endringene skjer i og utfordringene bedriftene møter for å holde tritt gjennom organisk vekst alene, er det ikke rart at oppkjøp av relevante virksomheter er viktig. Likevel er det overraskende at de beste har en annen investerings-strategi enn resten. De investerer i både modne bedrifter, nye digitale start ups og digitale ferdigheter. Og de investerer relativt mer enn virksomheter som ikke lykkes.

 

  1. Rekruttering og dyrking av digitalt talent

Kvalifisert digitalt talent er ekstremt etterspurt; ikke minst fordi den digitale utviklingen overgår tilbudet av ressurser som faktisk kan levere på det. De beste bedriftene i klassen anstrenger seg mest for å lykkes med rekruttering. For eksempel gjennom å dedikere en større del av arbeidsstyrken til digitale initiativer. Det viser seg også at en hyppigere omfordeling av de digitale talentene internt kjennetegner vinnerne i den digitale utviklingen. Denne smidigheten bidrar positivt for både de mest innbringende digitale initiativene og håndteringen av bedriftens backlog. Slik oppnår de en bedre tilpasning mellom ressurser og strategier.

 

Suksessmåling redefinert

En digital strategi må tilpasses både de digitalt drevne endringene som skjer utenfor bedriftens vegger og dem som skjer innenfor. McKinsey anbefaler bedrifter å se på sin strategi som et veikart for kontinuerlig endring; en levende organisme som utvikler seg sammen med de forretningsmessige omgivelsene. Likevel; til tross for den enorme endringshastigheten måler fortsatt mange virksomheter sin suksess med de samme KPI’ene som tidligere. Vi ser at de beste derimot beveger seg bort fra for eksempel markedsandel som måleparameter. I dag kan bedrifter sette seg nye standarder som indikerer om de er ledende innen innovasjon, produktivitet og adoptering av digitale teknologier.

I Knowit ser vi nå at flere av våre kunder bruker «først ut i markedet», «mest effektive fabrikk» og «samarbeidsnivå med andre virksomheter i et økosystem» som indikatorer for deres fremtidige digitale suksess.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen