- Når vi åpner hele plattformen vår, vil dette økosystemet av helseressurser nå store deler av Norden, sier Thorøe. I Norge skjer distribusjonen gjennom Storebrand og i Sverige gjennom Handelsbanken og vår søsterorganisasjon SPP. I tillegg benytter vi et omfattende meglerapparat.

- Vi har stor tro på dette økosystemet som i bunn og grunn er tuftet på vår partnerstrategi. For alt som ikke faller inn under vår kjernekompetanse, knytter vi strategiske allianser slik at økosystemet fungerer best mulig. Samarbeidet med Knowit på digital utvikling er et typisk eksempel på dette. Både strategisk og operativt. Vi jobber svært tett og oppnår mange «vinn vinn»-resultater.

Færre henvisninger. Flere heldigitale tjenester
- Etter at korona-krisen tilspisset seg så vi raskt nye brukermønstre og aktivitet i appen. Færre henvisninger til legespesialister, røntgen og operasjoner kom inn. Her var det bare å fokusere på hva man kunne tilby som er relevant, forteller strategisk rådgiver hos Knowit, Fredrik Elgaaen. - Vi så umiddelbart en økning i etterspørsel av heldigitale tjenester som videolege og medisinsk chatbot, treningsapp og selvhjelpsprogrammer.

- Etter at fysikalsk behandling (fysioterapeut, kiropraktor etc) ble besluttet stengt av myndighetene måtte vi stenge ned den digitale booking løsningen midlertidig. Samtidig så vi en økning i etterspørsel av våre heldigitale tjenester som videolege og medisinsk chatbot, treningsapp og selvhjelpsprogrammer. Vi registrerte også en betydelig økning i telefon- og mail-henvendelser om hvordan forholde seg til koronaviruset, og ikke minst er folk opptatt av sine forsikringer i denne situasjonen.

Digital tiltaksplan og endret kundereise
- Økt trykk og etterspørsel etter innhold og nyttig informasjon, gjorde at vi redesignet kundereisen for å legge mer vekt på de aktuelle og relevante tjenestene. Vårt fokus siste uken har vært på å lansere digitale tjenester, og vi jobber kontinuerlig med våre partnere for å finne justerte og nye digitale løsninger og behandlingstilbud. Nå kan man for eksempel sende bilder av hudproblemer til vår digitale hudlege, som vurderer dem og tilbyr videokonsultasjon. Videre har vi utviklet treningsprogram satt sammen av våre fysioterapeuter for å hjelpe mot de vanligste muskel og skjelettplagene.

Tung digital satsning gjør at vi kan snu oss raskt
- Vi høster nå fordeler av at vi i lang tid har satset tungt på en plattformbasert forretningsmodell. Vi jobber agilt i sprinter slik at vi kan snu om på prioriteringene veldig raskt. Vi har mange baller i luften samtidig, og håper vi på denne måten også bidrar til å holde samfunnshjulene i gang, avslutter Bjarke Thorøe i Storebrand Helse.

Til toppen