- Innovasjon er en ny måte å gjøre ting på. Som regel er det ikke mangel på idéer, men det er gjennomføringen som er det vanskelige, sier CEO for Knowit Experience i Norge, Kenneth Gvein. - I den gamle virkeligheten bygget man varige konkurransefortrinn, men nå har digitalisering og globalisering gitt oss en ny virkelighet. Nå må vi hele tiden tilpasse oss forbigående konkurransefortrinn, endring skjer uhyre raskt, og således kan innovasjonskraft kanskje være et nytt konkurransefortrinn. De beste planene legges ikke lenger for fire år av gangen. Velg en retning du tror på, la data fortelle deg om du er på rett vei. I våre eksperimenter har vi en enkel regel, iverksett og i oppfølgingen stiller vi spørsmålet skal vi doble opp eller avslutte. Dette enkle spørsmålet virker veldig godt, sier Gvein.

- Innovasjon er lagidrett. Det som avgjør om du lykkes med innovasjon i din bedrift er i hovedsak to ting, mennesker og kultur. Disse er de absolutt viktigste driverne for innovasjon. Det hjelper med ledestjerner, spesielt hvis de er kjent for å ha fått ting til tidligere, men ingen klarer alt alene. Organisasjonen må med, og det er ofte gode ideer kommer fra steder man ikke forventet det i utgangspunktet.

Digital transformasjon handler om bedriftens evne til organisatoriske endringer
- Eksisterende kunder er dårlige guider til fremtiden. De har allerede kjøpt av oss på det vi leverte verdi på tidligere, og således ikke de beste til å bedømme om en ny måte å gjøre ting på er til deres beste interesse.

- Utfordringen er hvordan organisasjonen, kulturen, de ansatte, samt de strategiske valgene som tas, setter organisasjonen i stand til å forstå risikoen og mulighetene nye digitale trender gir. Det er optimistene som vil lykkes best, sier Gvein.

- Både eksisterende kunder, organisatoriske strukturer og mentaliteten til ledere påvirker graden av suksess. Vi må vite hva vi er ute etter i egen organisasjon når vi som ledere snakker om innovasjon. Er det effektiviseringsgevinster? Eller er det kreativitetsgevinster? Dette er to svært forskjellige sluttresultater, som også måles forskjellig og krever forskjellige type mennesker for å bli bra.

- I det store bildet ønsker først og fremst virksomheter å innovere for å redusere kostnadene. Men også strategisk fleksibilitet, fokus, ønske om å vinne i nye markeder og redusert risiko er drivere for innovasjon. Utfordringen for både oss og mange av kundene våre, er å fokusere på hvordan digitaliseringen kan bidra til å øke inntektene. Skape nye inntektsstrømmer, ofte på bekostning av gamle. Mange må justere sine forretningsmodeller og trenger svar på flere kritiske spørsmål. Dette kan vi hjelpe med, forklarer Gvein, og beskriver tankesettet sitt ved hjelp av fire retoriske spørsmål.

- hva vil kundene ha?
- hvordan vil de ha det?
- hvordan organiserer vi oss best mulig for å levere dette?
- hvordan tjener vi penger?

- Oppsummert i en setning dreier dette seg om hvilken verdi leverer vi til kundene våre og hvordan skaper vi lønnsomhet ved å levere denne tjenesten, konkluderer Kenneth Gvein.

- Strategisk fokus avgjørende
Digitalisering er ofte en nøkkelfaktor når virksomheter ønsker å innovere, sier strategisk rådgiver Anders Daniel Brekke i Knowit Experience. Han har blant annet gjennomført flere «innovasjons-camper» med ledergrupper hos Knowits kunder. - Sørg for at styret og administrasjon deler virksomhetens strategiske fokus, oppfordrer Brekke, og belyser dette med at effektivisering, vekst og transformasjon faktisk er tre ganske ulike strategiske fokus. Digitalisering kan skape verdier for alle disse fokusområdene.

Alle møter en global målestokk
- De fem store disruptørene; GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) og Microsoft påvirker oss uansett hvilken bransje vi tilhører. De setter standarden for brukeropplevelse, brukervennlighet og friksjon. Dette betyr ny logikk innen forretningsmodell, tjeneste, leveransemodell og bransjeforståelse. Adopsjon av ny teknologi hos forbrukeren går raskere enn noen gang, samtidig er levetiden kortere. Dette byr på en rekke muligheter og utfordringer. Hvordan kan unik data eller teknologi anvendes for å styrke kjernevirksomheten? Hvordan påvirkes dette av de fem store? Skal man konkurrere med dem, eller posisjonere seg for innflytelse på plattformene. I så tilfelle, hvilken plattform og hvilken form for innflytelse, spør Brekke.

- Uavhengig av hvilken posisjon man velger, bør det identifiseres hvilke muligheter eller forestående trusler dette medfører. Dette er avgjørende i stedet for å anta at premissene for suksess hovedsakelig avhenger av hvor nært eller langt unna det er til andre konkurrentene. Det er organisasjonens endringsevne, smidighet og evne til hastighet som avgjør hvordan man evner å posisjonere seg for å løse kundens frustrasjoner eller skape økt kundeverdi.

Knowit med program for å bygge innovasjonsevne
Hva som er avgjørende for hvordan dette påvirker bransjen/ bedriften eller forretningsmodellen avhenger av de strategiske målene. – Jeg oppfordrer mine kunder til å spørre seg selv: «Hvordan kan vi bruke de fem store disruptørene for å synliggjøre vårt potensiale innenfor vekst, verdi, kanalalternativ, risiko, samarbeidspartnere, start-ups og eget økosystemet?»

- Min enkle oppsummering er at kultur og mennesker er de absolutt viktigste driverne for innovasjon og kunnskapsdeling. Er man endringsorientert, utvikler man innovasjonsevne og etterhvert kultur for innovasjon. I Knowit tror vi på differensiering, dyp kundeinnsikt og reell vilje til innovasjon. For å leve opp til det, kombinerer vi strategisk forståelse med resultatorientert kommunikasjon og ledende, nye teknologiske løsninger. - Vi har utviklet et program for å bygge innovasjonsevne hos våre oppdragsgivere, og holder samlinger med ledergrupper etter «train the trainer»-prinsippet.

- Ta kontakt med oss om dere ønsker en gjennomgang av hvordan dette vil fungere for dere, sier Anders Daniel Brekke.

Digital forretningsmodell
En modell som i tillegg til å kople mennesker og bedrifter, også kopler mennesker og bedrifter med digital teknologi som driver inntekter og effektivitet.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen