Bare de siste månedene har det skjedd en eksplosiv utvikling innen digitale tjenester, og digitale helsebesøk brukes mer og mer.

Hva er den aller største endringen brukerne av (offentlige) helsetjenester vil oppleve neste fem år som følge av digitalisering?
- Digital transformasjon har allerede tatt fart i helsevesenet, og vi ser en kraftig økning i digitale omsorgstjenester. Allerede i dag registrerer vi en kraftig økning blant sykehuspasienter.

- Et annet teknisk verktøy som kommer til å utvikles mye er avstands- eller selvovervåking; såkalt «remote monitoring». Det er en tydelig trend som er kommet for å bli. Det vil si muligheten for helsepersonell til å overvåke helsen din hjemme med forskjellige typer digitale sensorer. Dette kan være at pasienten veier seg selv, måler blodtrykk eller måler oksygenopptaket, som igjen deles digitalt med helsepersonell for analyse. Digitalisering er viktig for alle fylker og kommuner. Som oftest er ikke utfordringen den tekniske delen, men det handler mer om å få til en endring av kultur og arbeidsmetoder for virkelig å dra nytte av teknologien, sier Falkenroth.

«Som oftest er ikke utfordringen den tekniske delen,
men det handler mer om å få til en endring av kultur og arbeidsmetoder
for virkelig å dra nytte av teknologien.
Anette Falkenroth, lege og spesialist i e-helse hos Knowit.

Demografiske endringer driver digitaliseringen
En av utfordringene vi står overfor og som driver den digitale transformasjonen er demografiske endringer. Flere og flere eldre vil bli ivaretatt av færre yngre. Utfordringen er både logistikk og kostnader, men den handler også om kompetanseoverføring. Hvordan skal vi utnytte tilgjengelige ressurser best mulig?

Roboter god løsning for mange
- Når den mest akutte fasen av korona-pandemien er passert, er jeg overbevist om at etterspørselen etter for eksempel roboter eller kameraer som overvåker pasienter i hjemmet vil øke. Det er et stort behov, og også et ønske, om å redusere antall mennesker som besøker våre eldre, eller spesielt utsatte, i sine hjem i dag. I stedet kan en robot hjelpe pasienter med å utføre mindre avanserte kontroller selv, samt holde rede på om de for eksempel faller og slår seg - og i så fall varsler om dette. En robot på stedet kan utgjøre stor forskjell og faktisk representere en trygghet for mange. Derfor tror jeg vi vil se høyere etterspørsel og krav om å tilby slike tjenester i framtiden, forklarer Falkenroth.

AI og maskinlæring kommer snart
Mange snakker om AI og maskinlæring i dag, og også innen helsevesenet begynner ting å skje, selv om Falkenroth ser at det store gjennombruddet først vil komme om noen år. Det er flere eksempler på områder der disse teknologiene vil utgjøre en forskjell, og utviklingen de nærmeste årene vil bli enorm.

- Akkurat nå er fokuset hovedsakelig på å automatisere en stor del av de innledende kontaktene du som pasient har med helsevesenet. Selv i dag er det ikke alltid behov for å oppsøke eller snakke med en helsearbeider. Som pasient kan de fleste faktisk få god innledende støtte og råd fra en robot, forklarer Falkenroth.

 Hvordan kan Knowit bidra til denne transformasjonen?
- I Knowit har vi mange ulike fagdisipliner som er sentrale i en slik utvikling. Jeg tenker spesielt på tjenestedesign, endringsledelse og prosjektledelse, men også informatikk og medisinsk teknologi-kompetanse.

Kan du si noe om kostnadsbesparelser i det offentlige?
- På kort sikt tror jeg ikke de største gevinstene er økonomiske, men vi ser allerede nå digitalisering gir økt pasientsikkerhet og bedre utnyttelse av helsepersonell.

Forretningsverdi og helse i fokus
Formålet med digitalisering er akkurat som for all annen medisinsk utvikling - man må fokusere på områdene der digitalisering faktisk kan gjøre mest og best mulig nytte. Det er ingen verdi i seg selv å digitalisere alt. Det koster for mye, og du risikerer å ta ressurser fra områder eller pasienter der de virkelig trengs. Avveiningene må gjøres med forretningsverdi og den enkeltes helse i fokus, avslutter Anette Falkenroth.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen