“Energy as a Service” er en forretningsmodell som har eksistert i en årrekke, men har ikke helt tatt av i Norge. Fjordkraft har markert seg som en pådriver for bærekraftige løsninger, med tøffe klimakrav og ulike tjenester for lavutslipp-samfunnet. –  Med «Energy as a Service», kan bedrifter tegne langsiktige avtaler om kjøp av strøm fra eget anlegg. Bedriftene får fordelene av grønn kortreist kraft og forutsigbare kraftpriser, uten å foreta investeringen selv.

Hvordan vil «as a service» endre energibransjen?
- Nå ser vi fremvekst av verdiforslag der kunden får tilgang til lokal produsert fornybar energi uten å måtte investere i produksjonsanlegg; for eksempel solcelleanlegg. Flere og flere av våre bedriftskunder viser også interesse for lokale energiløsninger rundt sol, vind og varmepumpe, som kan redusere energikostnadene deres og kan bidra til at de blir mer miljøvennlige. Utfordringen for mange er imidlertid at investeringskostnadene for lokale energiløsninger er høye og begrenser dermed veksttakten, forklarer Flaskerud.

Dagens forretningsmodeller begrenser markedet
Markedet er i dag preget av en rekke små aktører som dekker spesifikke deler av verdikjeden, som salg, prosjektering, montering, drift eller vedlikehold, i tillegg til kraftleverandører som kjøper og forsyner kraft i perioder med over- og underproduksjon av solenergi. De høye investerings-kostnadene gjør at flere byggeiere vegrer seg for å investere.

Fjerner investeringskostnaden
- «Energy as a Service» er altså en forretningsmodell som vi tilbyr til kunder som ønsker å ta del i det grønne skiftet. Ved å fjerne investeringskostnaden sørger vi for at de fra dag èn kan se gevinsten av lokal fornybar produksjon. 

Det siste året har Knowit samarbeidet med Fjordkraft for å lansere de to konseptene «Soleklart» og «Energismart». Her får bedrifter tilgang på lokalt produsert fornybar energi uten å måtte gjøre en stor investering. Fjordkraft finansierer, bygger og drifter energisystemet sammen med partnere, samt sørger for at produksjonen er optimalisert i forhold til kraftmarkedet.

- «Energismart» er kortreist strøm som utnytter tilgjengelig energi rett fra naturen, og bruker det siste innen varmepumpeteknologi til å varme opp bygg. Uten at man investerer en krone, kan bygg produsere kortreist, bærekraftig energi. Fjordkraft tar ansvar for hele både finansiering, installasjon, drift og forvaltning. Den andre tjenesten, «Soleklart», er et plasseffektivt, utslippsfritt og synlig bidrag til bærekraftig utvikling i nærområdet. Solceller på taket er et sikkert klimatiltak, og vi kan gjøre bygg klare til å produsere korttreist og bærekraftig solenergi på kort varsel, sier Flaskerud.

Byggeiere oppnår full kontroll
Fjordkraft håndterer også avregning, fakturering og løpende rapportering fra anlegget; både energi, kroner og eventuelt utslipp.  Og ved å koble på et enkelt system vil Fjordkraft også kunne håndtere rapportering på alle byggets energibærere (solstrøm, lokalvarme, avfall etc) og leietakerfakturering. 

- Vi ser at fremtidens bygg har mange flere funksjonaliteter og behov. Noen av disse vil være lading av El-bil, måling av CO2 utslipp, lokal energiproduksjon slik som sol og varmepumpe, samt måling av vannforbruk,  fjernvarmeforbruk og inneklima. Vårt system «Målbart» gir byggeiere alle målbare data de ønsker; på en og samme brukerflate, og bidrar til å redusere kostnader tilknyttet administrasjon og servicehåndtering. Ved å bruke dette systemet får man full innsikt og kontroll over alle energibærere i bygget, og muligheten til å redusere energibehovet med inntil ti prosent. 

- I tillegg til lokal energiproduksjon blir kunder i både bedriftssegmentet og privatsegmentet i økende grad eier av smarte produkter; produkter som kan kobles på nett, og således innfor kategorien Internet of Things, IoT. Dette er gjerne enkeltstående løsninger der vi nå ser økt behov i markedet for et felles brukergrensesnitt. Når vi fortløpende lanserer nye tjenester, kan man enkelt se forbruk og produksjon og styre disse produktene, via vår app, forteller Flaskerud.

Til toppen