Den perfekte stormen, eller Nexus of Forces, oppstår da alle de sterke kreftene inntreffer samtidig. Den digitale revolusjonen kan sammenlignes med en slik storm, og det som er skjedd er at fem såkalte superkrefter, The Super Disruptors, inntraff samtidig.

Alle disse kreftene, og samspillet mellom dem, vil endre spillereglene i de fleste virksomheter fremover. For tradisjonstunge organisasjoner på autopilot representerer de store trusler. For bedrifter med vilje og evne til å utforske nye og justerte forretningsmodeller, representerer de en unik mulighet for vekst og utvikling.

Den digitale transformasjonen betyr i praksis at man utvikler smartere, enklere og billigere; kort sagt mer effektive koblinger mellom tilbud og etterspørsel. 

Dette lurer våre kunder på

Undersøkelser viser at et stort mindretall av bedriftene føler de har mestret digitaliseringen i en grad som hjelper dem å differensiere seg fra konkurrentene.

 • Er vi sikre på at vi virkelig forstår hva slags endringer vi står overfor?
 • Kan hyperplattformer, og dynamikken de skaper, være en trussel for oss?
 • Hvilke start-ups kan være en trussel for oss? Hvordan kan vi overvåke dem alle?
 • Trenger vi å fokusere mer på endringene vi forventer skal skje i vår bransje, snarere  enn av hvem som prøver å ta vår plass i verdikjeden?
 • Jeg er ganske sikker på at vi VIL bli betydelig utfordret de nærmeste årene; hvordan kan vi utfordre andre aktører i våre eller andres verdikjede?
 • Hvem kan hjelpe oss med å forstå sammenhengen mellom virksomhet, samfunn, konsument og digitalisering? Samt se hele vår stack og innovere i den?

Har dere smarte, enkle og billige koblinger mellom tilbud og etterspørsel?

Det dreier seg ikke om kun å sette opp en ehandels-web, videreføre virksomheten på nett eller å lage en app. Et slikt fokus fører som regel til mye forvirring og eksemplene på dette er alt for mange.

Det dreier seg om å åpne nye markeder gjennom å redusere transaksjons-kostnader og koble tilbud og etterspørsel mer effektivt. 

Her er signalene du må lete etter

Forretningsmodellen din er sårbar om disse 4 tingene er sanne

 • Kundene må krysse-subsidiere andre kunder.
 • Dine kunder må kjøpe hele greia når de bare egentlig ønsker en liten del.
 • Dine kunder kan ikke få tak i varene dine hvor og når de ønsker det.
 • Dine kunder får en brukeropplevelse som ikke samsvarer med global best practice.

Forretningsmodellen kan være sårbar om disse 4 transaksjonsutfordringene oppstår

 • stor grad av asymmetrisk informasjon mellom kunder og leverandører
 • høye søkekostnader
 • avgifter fra formidlere
 • lange ledetider for å fullføre transaksjoner

Forretningsmodellen kan være sårbar om disse forsterkede verdiforslagene tilbys av andre

 • Informasjon eller sosiale medier kan i stor grad berike ditt produkt eller tjeneste.
 • Du tilbyr et fysisk produkt, for eksempel termostater, som ennå ikke er connected 
 • Det går for lang tid fra når kundene kjøper produktet eller tjenesten, til når de får det.
 • Kunden må selv gå for å hente varen - for eksempel, leiebiler og dagligvarer.
Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver

For å skape reelle verdier kan dere vurdere følgende tiltak

The Internet of Things - der alt henger sammen, big data og avanserte analyser, skyen, kognitiv databehandling og kunstig intelligens, robotikk, og 3D-utskrift endrer nesten alle bransjer. "Mobile First" og SoMe-strategier er avgjørende for suksess i dialogen med forbrukeren.

For skape nye forretningsmuligheter, inviterer vi til 6 uavhengige aktiviteter

 • Å definere en strategi som fokuserer på å bygge konkurransefortrinn i ’det doble spillet’. Det gir innsikt i kortsiktige "no regret" tiltak, så vel som mer-transformative initiativ. Disse beslutningene bereder grunnen for de neste fem aktivitetene.
 • Omdefinere kundeopplevelsen og utforske hvordan man eliminerer frustrasjoner, samt overrasker kunden med en oppgradert service i dag; kombinert med muligheten for å ta noen kvantesprang i forbedret kundeopplevelse i morgen.
 • Retenke tilbud og forretningsmodeller for å forberede seg på å skape nye produkter og tjenester, ofte ved å utnytte nye data og kraftige analyseverktøy.
 • Re-engineere forretningsprosesser ved å ta i bruk digitale teknologier for å forenkle prosesser og øke effektiviteten.
 • Utvide bedriftens strategiske ressurser; gjerne ved å samarbeide med eksterne partnere, for å skape nye plattformer, utvikle nye måter å jobbe på, nye forretningsmodeller og andre byggesteiner i en digital transformasjon.
 • Sett fart på transformasjonen ved å øke hastigheten på læring, utvidelser og endrings-initiativ.

Ta morgenkaffen med en av våre eksperter, og utfordre oss på hvordan dine kritiske forretningsprosesser kan bli bedre.

Til toppen