Det ambisiøse klimatiltaket «Klimanjaro» er et ordspill på verdens høyeste frittstående fjell, Kilimanjaro. Kilimanjaro kan være vanskelig å bestige, men med de rette forberedelsene lykkes de fleste som prøver å nå toppen. På samme måte er Fjordkrafts klimaløfte et ambisiøst, men fullt gjennomførbart klimatiltak. Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007. Det i seg selv er et beskjedent bidrag til «tograders-målet», og derfor stiller vi nå krav om klimanøytralitet til alle våre leverandører, sier strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.

- Dette er en fantastisk anerkjennelse. Vi tok en tøff avgjørelse og sto ved den, sier Arnstein Flaskerud, Fjordkrafts strategidirektør. - Vi er opptatt av at klimatiltak skal ha størst mulig effekt. Når vi står overfor klimaendringer som akselerer krever det løsninger som akselererer, sier Flaskerud.

«Vi lover at våre leverandører skal være klimanøytrale.
Sammen skaper vi en klimavennlig verdikjede.»

- Næringslivet har et ansvar utover det å maksimere profitt. Hvis flere bedrifter stiller det samme kravet til sine leverandører vil det virkelig monne, sier Flaskerud. - Samtidig gjør vi klimanøytralitet til et konkurransefortrinn. For oss selv. For leverandørene våre. Og for alle andre som har mot til å ta sats og stille de samme kravene.

- Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden. Klarer vi det, har vi virkelig gitt et bidrag som monner. Klimaendringene er tydelige i store deler av verden. For at vi ikke skal miste kontrollen, må temperaturstigningen begrenses. Likevel ser vi at verdens samlede CO2-utslipp fortsatt stiger. Det forplikter oss til å finne løsninger med en effekt som gjenspeiler utfordringen vi står overfor. Og vi må gjøre det nå. Derfor stiller vi krav til våre leverandører.

- I dag stiller vi krav til at våre leverandører skal være klimanøytrale. På sikt kan vi også kreve at leverandørenes leverandører skal være det. Dette er ambisiøst, men vil gi en dominoeffektsom langt overgår effekten av de klimatiltakene vi kan gjøre på egenhånd. Vi ønsker at dette skal være et eksempel til etterfølgelse.

- Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp, men om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. Klimanjaro bruker FNs definisjon av klimanøytrale virksomheter og vi bruker de anerkjente standardene til World Resources Institute og Greenhouse Gas Protocol for å beregne leverandørenes direkte og indirekte utslipp.

- «Klimanjaro» vant frem i konkurranse med over 560 andre prosjekter fra bedrifter, organisasjoner og styresmakter, og var en av fire vinnere i kategorien Climate Neutral Now. Ved å la oss inspirere av et afrikansk fjell understreker vi at dette er en global utfordring.

Så langt har 103 av 138 leverandører forpliktet seg til å bli klimanøytrale. «Klimanjaro» har dermed bidratt til at det kuttes eller kompenseres for mer enn 55 500 tonn CO2.

En unik reise
Knowit har samarbeidet med Fjordkraft i om lag 15 år og således hatt anledning til å være med på en fantastisk spennende reise. Denne reisen viser hvordan kommunikasjon har vært en nøkkel til å lykkes i en bransje preget av illojale kunder. I dag er Fjordkraft Norges mest kjente og det nest største strømselskapet i Norge.

«I praksis skulle Fjordkraft flytte store kundemasser fra å være likegyldige til å være fornøyde.»

Utfordringen var å differensiere seg med verdens mest generiske produkt
For å lykkes har det vært viktig for Fjordkraft å se sine forretningsstrategier i sammenheng med merkevarestrategi og kommunikasjonsstrategi; finne og beskrive den røde tråden fra styrerom til marked. Fjordkraft tar også i bruk alternativ distribusjon, for å nå nye kundegrupper. Dette har vært en sentral del av kommunikasjonen og en faktor for å øke synligheten til selskapet.

Fjordkraft har alltid søkt posisjonen «nærmest kunden», og erkjente tidlig at den bare kan vinnes ved å fokusere på hele kundens livssituasjon og kundens hverdag – i kundens kontekst. Suveren brukeropplevelse, enkelhet, relevans, innsikt, konkurransedyktig pris og høy kvalitet blir suksesskriterier.

Digitaliseringen snur også opp ned på mange forretningsmodeller og nye plattformbaserte økosystemer utvikles i takt med nye kundebehov. En god strategi er å skifte posisjon fra ledende leverandør av enkeltprodukter til en mer komplett leverandør av nyttige og attraktive tjenester knyttet til kundens hjem, bolig, familie og livssituasjon.

Den plattformdrevne forretningsmodellen er basert på en koblingslogikk – for eksempel koblinger mellom profesjonelle bedrifter. For å vokse seg sterke er slike forretningsmodeller avhengig av nettverkseffekter for å oppnå et stort antall brukere både på tilbudssiden og etterspørselssiden.

Det er i et slikt bilde Fjordkraft har funnet inspirasjon og evne til å stille høye krav – både til seg selv og andre.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen