Slik bidrar digitaliseringen til en bærekraftig sivilisasjon

Publisert 23 nov 2016

- Digitalisering bidrar til mer demokrati, bedre liv og helse i en verden med mange utfordringer. Samtidig står vi overfor den største sosiologiske endringen på 700 år. Vår verden endres dramatisk og alt vil henge sammen i et helt nytt økosystem; Tingenes Internett. Det er Stein Opsahl som er direktør for strategisk rådgivning hos Knowit Experience som sier dette når Bergen Chamber of Commerce intervjuer ham i forbindelse med deres Årskonferanse, Time to Step Up, som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

- Smartere app’er og sensorer vil tolke adferd og samle inn enorme datamengder som igjen ved hjelp av avanserte algoritmer effektiviserer samfunnet. Slik setter digitaliseringen økologiske fotspor. Mange mener dette gir oss sjansen til å transformere fra en karbonbasert sivilisasjon til en fornybar og bærekraftig sivilisasjon. Intet mindre, sier Opsahl.

Så internettet kan faktisk redde jordkloden?

- Det nye superinternettet kan bidra til at den globale klimaendringen ikke produserer flere milliarder klimaflyktninger de neste årene. Superinternettet oppstår når ”kommunikasjons-internettet”, ”det digitaliserte energi-internettet” og ”transport & logistikk-internettet” ses i sammenheng. Da vil for eksempel teknologien i ytterste konsekvens redusere behovet for bil med 99 prosent. En milliard nye mennesker vil kople seg til internett, og det vil skje ved hjelp av mobilen. Femti milliarder dingser vil være tilknyttet internett, og vi vil ha flere mobile enheter enn det er mennesker på jorden.

Hvordan vil vår hverdag bli preget av digitaliseringen?

- Kort sagt kan vi si at den fører til dematerialisering, demonetarisering, og desentralisering. Behovet for dingser og hardware reduseres, vi får nye prosesser som avvikler og distribuerer valuta, og i fremtiden er det heller ikke sikkert vi trenger en sentralbank. Likevel er det viktig å ta inn over seg to andre trender som alltid har og alltid vil forandre verden; deflasjon og kjemi. I en deflatert verden er idéer mer verdifullt enn produkter. Idéer som kan hjelpe folk å forbedre bedriftene sine blir vår viktigste valuta. Videre vet vi at i tusenvis av år har betydelig samfunnsendringer i stor grad skjedd basert på fremskritt innen kjemi. Medisin, farmasi, gjødsel, 3D print, etc.

Når kommer robotene til å overta jobbene våre?

- Det har de allerede gjort, men de fleste av oss vil nok ikke bli erstattet av en robot. Likevel må vi venne oss til tanken om å dele jobben med en. Den virtuelle arbeidskraften vil berøre de fleste yrker, og nesten halvparten av arbeidet de fleste lønnsmottakere utfører vil automatiseres. Ingen slipper unna. Dette vil gjelde alle; både de med lave inntekter og de med høye inntekter. Sjefer, blådresser, leger, lokførere, taxisjåfører og journalister.

Hvordan må bedriftene endre seg for å lykkes i en stadig mer digitalisert verden?

- I dag kaster for mange bedrifter kun digitalt støv på prosesser for å effektivisere en eksisterende forretningsmodell med ny teknologi. Forstå heller hvordan kundens verden endres på grunn av digitaliseringen. I denne nye verden må bedriftene fortelle en relevant historie for å gjøre seg verdifull. Det er dette tankesettet som er viktig når man skal snu opp ned på sine forretningsmodeller for å kunne koble tilbud og etterspørsel mer effektiv. Teknologien blir kun en support.

Stein Opsahl
Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen