- I mars hadde 1177.se nesten 19 millioner besøk. Aldri tidligere har nettstedet hatt så mange besøk i løpet av en måned. Webstedet 1177.se eies av Inera som jobber på oppdrag for SKR; de svenske fylkene. - Vi ser i ettertid at det var god timing da en av Sveriges mest besøkte nettsteder lanserte en helt ny teknisk plattform i fjor våres, sier kundeansvarlig hos Knowit, Sebastian Vidovic. Nettstedet er rettet mot alle innbyggere i Sverige og stiller derfor høye krav til tilgjengelighet og brukervennlighet.

Agil og kontinuerlig utvikling; devops sentralt
På grunn av prosjektets kompleksitet har vi også brukt og lyktes med agil arbeidsmetodikk for å samarbeide effektivt, sier Vidovic. – Metoden styrker koplingen mellom Inera og utviklingsteamet. Kravspesifikasjon, arkitektur og organisering er håndtert i tet samarbeid med Ineras egne medarbeidere og konsulenter.  

 

«Lean, agil, devops og automatisering, 
er viktige forklarings-begreper
når vi ser hvor bra det her er blitt

 

Et tverrfaglig team på 12 personer fra Knowit jobber nå fortsatt kontinuerlig med brukeropplevelse, design, test og utvikling. I tillegg benytter vi andre spesialister ved behov; for eksempel da vi benyttet roboter for å håndtere migrasjon. - Vi organiserer arbeidet og prosessene knyttet til systemutvikling basert på ‘devops’-filosofien. Du vil kjenne igjen prinsippene for smidig utvikling og ‘lean’, nemlig iterativ utvikling, automatisering, brukerinvolvering og hurtig feedback, forklarer Vidovic.

Et effektivt samarbeid med interessenter fra 21 forskjellige fylkesting
Kompleksiteten i prosjektet kan beskrives av at oppdragsgiveren består av 21 forskjellige fylkesting; alle med en rekke interessenter. Den smidige tilnærmingen gjorde at prosjektet er blitt delt opp i mindre leveranser (tre-ukers sprinter). Selve arbeidet med det mest omfattende nettstedet i prosjektet, 1177 Vårdguiden, ble utviklet på rekordtid.

Økt brukervennlighet og enkelt å legge til nye funksjoner
Den nye plattformen gir ikke bare økt stabilitet fra et operativt og styringsperspektiv for en rekke e-helse nettsteder. Nettstedene vil også være lettere å utvikle i fremtiden. - En viktig komponent i prosjektet har vært å lage en plattform som gir forutsetninger for å jobbe med kontinuerlig utvikling av nettstedet. Vi har også vært lydhøre for at redaktørene får et effektivt verktøy som løser kommunikasjonsbehovene deres, sier Vidovic.

- Egentlig har vi bygget en felles plattform for en rekke forskjellige nettsteder - der 1177 Vårdguiden er kronen på verket. Nettstedene og tjenestene som vil være på den nye plattformen er:

 

En robot håndterer migrering
Et annet fokus for prosjektet har vært å jobbe tids- og kostnadseffektivt. I tillegg til en serie automatiserte tester av nettstedene, har en administrativ robot blitt brukt til å migrere alt innhold. Omsorgsveiledningen inneholder tusenvis av sider, og det er viktig at det som er der er riktig, både medisinsk og språklig. Roboten minimerer kjedelig arbeid og eliminerer den menneskelige faktoren.

 

«Roboten minimerer trivielt arbeid 
og eliminerer den menneskelige faktoren

 

Sikkerhet og tilgjengelighet viktige komponenter
Tilgjengelighet er en viktig del av å bygge Sveriges største møteplasser for e-helse. Både når det gjelder design, grensesnitt og innhold. Derfor har teamet testet nettstedene både på grunnlag av teknisk tilgjengelighet, men også gjennom tester hvor brukere med ulike funksjonelle variasjoner har deltatt. Sikkerhet har vært en topp prioritering gjennom hele prosjektet med avansert og automatisert testing.

I tillegg har kompleksiteten i prosjektet vært betydelig hos alle de involverte fylkestingene. - Å bygge en møteplass som kommer så mange mennesker til gode daglig ligger også tett opp til Knowits visjon om et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon, sier Vidovic.

Til toppen