Nye økosystemer endrer konkurransevilkår og kobler både bransjer og virksomheter. Noen bedrifter entrer nye bransjer ved å bruke eksisterende plattformer – andre skaper sine egne. Flere av Knowits kunder, blant annet BOB, utvikler nå plattformer med dette som bakteppe.

– Vi orienterer oss nå vekk fra en lineær forretningsmodell og over til en plattformdrevet modell, sier leder for forretningsutvikling Anders Daniel Brekke i BOB, Norges tredje største boligbyggelag. – Modellen vi har i dag trues blant annet av at politikerne vurderer å avvikle forkjøpsretten; noe som i dag er et av våre viktigste verdiforslag til markedet. Om vi fortsatt skal oppfattes som relevante i privatmarkedet etter en sannsynlig ny lovendring, må vi utvikle nye verdiforslag. En annen veldig spennende utvikling ligger i potensialet for datadrevet drift og forvaltning av eiendom, sier han.

BOB har mer enn 75 års erfaring innen bygging, utvikling og drift av boligfellesskap, med nesten 70 000 medlemmer og forvaltning av nær 24 000 boliger. BOB er også en betydelig forvalter av næringseiendom og drifter og forvalter i dag omkring 900 000 m² eiendom.

– Vår strategi bygger nå på tre pilarer; innsikt, differensiering og innovasjon. For å lykkes må vi ha de rette samarbeidspartnerne, relevant teknologi, en attraktiv merkevare og vi må bygge innovasjonskultur internt.

– Vi organiserer innsiktsarbeidet vårt slik at vi sikrer både kvantitativ og kvalitativ innsikt gjennom digitale kanaler, kundesenter og på tvers av forretningsområdene. I tillegg styrker vi kompetansen innen merkevareforvaltning, reorganiserer kundefronten og designer kundereiser på tvers av våre forretningsområder. Vi legger også betydelig vekt på at både våre beslutninger og ikke minst kundeopplevelsene skal baseres på gode datagrunnlag, sier Brekke.

– Hvordan vil du beskrive den teknologiske tilnærmingen?

– Vi velger en skybasert IT-infrastruktur og en åpen, fleksibel plattform slik at andre kan kople seg på økosystemet vi bygger. Med åpne API’er vil også de ulike tjenestene kunne opptre uavhengig av hverandre. Vi tenker også mikrotjenester; det vil si at da henger ikke alt sammen med alt, slik at vi kan skifte ut enkeltkomponenter uten at resten blir påvirket. For oss er det også viktig at vi selv tar eierskap til utviklingsprosessene.

– Du forteller innledningsvis at dere har både teknisk og organisatorisk gjeld. Hvilke konkrete grep har dere gjort for bygge innovasjonskultur?

– For en tid tilbake gjennomførte vi sammen med Knowit fem samlinger med en utvidet konsernledelse i BOB for å etablere innovasjonskompetanse og forutsetninger for at man internt skulle utvikle kultur for endring og innovasjon. I dag har vi blant annet etablert et eget område – en «innovasjonskube» – som vi bruker aktivt. Her møtes de som jobber i innovasjonsprosjekter med kolleger og ikke minst toppledelsen. BOB har også en egen innovasjonsuke hvor samtlige medarbeidere er med. Dette er blitt en spennende arena for generering av nye idéer og innspill. Her snakker vi om hva innovasjon er, hvorfor og hvordan vi fokuserer på det og ikke minst hvilke ressurspersoner som jobber fulltid med dette. Et nyttig grep vi også har innført er å måle alle avdelinger på innovasjonsgrad.

– Vi har også knyttet uvurderlige kontakter i forbindelse med en rekke studiereiser til kompetansesentre rundt omkring i verden. Blant annet New York, Silicon Valley og Tel Aviv. Til sammen 12 ansatte og deler av styret har vært involvert underveis og vi har møtt 16 proptech-selskaper; fra start ups som skyline.ai til større virksomheter som Google. Israel har et av verden fremste miljøer innen eiendomsteknologi og i Wadi-Valley (Tel Aviv) besøkte vi åtte start ups. Vi har også besøkt miljøer i Liverpool, London og Paris, forteller Brekke.

 

Har opprettet ny norsk næringsklynge for teknologisk innovasjon

– Basert på disse erfaringene har vi opprettet en næringsklynge og etablert en proptech-konferanse. Der henter vi inn selskaper fra hele verden for å dele sine erfaringer og kunnskap. Proptech Innovation er en norsk klynge for teknologisk innovasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Målet vårt er å påvirke endringer i hvordan vi kjøper, leier, selger, utvikler, bygger og forvalter bolig og næringseiendom. Klyngen skal være en samhandlingsarena for innovasjon og utvikling av nye produkter og tjenester i denne bransjen.

– Samlet har dette ført til konkrete internasjonale samarbeidsrelasjoner. Nå implementerer vi en ny AI-løsning, og vi er i pilot på hvordan bruke sensorer til å supplere eksisterende datakilder i våre bygg. Vi utvikler fremtidens visningsverktøy av boliger under bygging, samt digital tvilling til sluttbruker med masse spennende og nytenkende funksjonaliteter. Vi har også gått inn som partner i Plug & Play (verdens fremste inkubator) sin satsing på eiendomsteknologi i både Europa og USA.

– Men først og fremst har alt dette ført til en intern holdningsendring, oppsummerer Brekke. – I dag deler og samarbeider vi på en helt annen måte enn tidligere. Gjerne med nye partnere vi tidligere ikke har hatt tradisjon for å samarbeide med. Et godt eksempel kan være utviklingen av et konkret visualiseringsprodukt med et medieselskap.

– Bransjeglidninger og nye verdiforslag gjør det naturlig å spørre deg om hvilken rolle BOB skal spille i fremtiden. Vi ser konturene av nye økosystemer, men hvor står dere her i dag?

– Vi har lagt opp til en femtrinnsmodell som skal gjøre oss i stand til å utvikle et eget økosystem hvor vi inviterer inn samarbeidspartnere som skal være med å skape gjensidige nettverkseffekter. Først og fremst har vi definert vår rolle og posisjon, men vi har også kartlagt brukerbehov, trender og egne ressurser og forutsetninger. Deretter har vi definert mulighetsområder vurdert opp mot vår egen merkevare, samfunnsrolle og potensielle partnere. I etterkant har vi utviklet en idéportefølje og rangert den opp mot relevante parametere.

– I tredje fase ser vi på synergier mellom privatmarkedet, næringseiendom og forvaltning, slik at vi kan redefinere virksomhetens kjerne og utvikle nye verdiforslag. Basert på dette har vi skissert opp et første utkast og beskrivelse av et økosystem. Videre beveger vi oss inn i neste fase hvor vi kartlegger kundebasene våre for å kunne vurdere lønnsomheten i hver enkelt idé. Ideene prioriterer vi ut ifra inntjening, synergier og hvordan det vil bidra til å bygge merkevaren BOB.

– I den siste og femte fasen validerer vi situasjonen opp mot dagens teknologibehov, skisserer målbilde og vurderer posisjoneringsalternativene, før vi lager et veikart for implementering.

– Når er dere i mål?

– Vi kommer aldri i mål. En plattformdrevet forretningsmodell vil være avhengig av kontinuerlig utvikling og foredling. Nye produkter og tjenester vil testes, vrakes og videreutvikles. Alt basert på hvilke nye krav kundene våre stiller og hvilke muligheter ny teknologi vil gi.

– Men, i løpet av kort tid, vil man forhåpentligvis oppleve at det å være kunde i BOB blir stadig litt smartere for hver dag som går med nye verdiforslag, nye produkter og tjenester. Alt basert på innsikt i hva kundene reelt ønsker seg.

Bli kontaktet
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen