Knowit har definert entreprenørskap som en viktig del av sin kultur, og det handler om å se muligheter, finne løsninger og gjennomføre. Vi liker å tenke på entreprenørskap som et tankesett; i like stor grad som det å etablere for eksempel en bedrift. Og det er når endringene i verden er størst, vi trenger slike ferdigheter mest.

Tidligere har det tatt et tiår eller lenger før disruptive teknologier har utviklet seg fra kule nye ting til produktivitetsdrivere. COVID-19-krisen har nå satt enorm fart på denne overgangen; ikke minst på områder som AI og digitalisering. I dag er det en fornøyelse å se så mange nye og svært nødvendige tjenester se lyset på den nordiske start up-scenen.

Det dreier seg ofte om å effektivisere verdikjeder
Både privat og offentlig sektor trenger mye hjelp; ikke minst til å effektivisere sine verdikjeder. For å lykkes må det skje en betydelig endring i tankesett og måten modne virksomheter driver på i dag. At pandemien har ført til en oppblomstring av entreprenørskap er sånn sett svært god timing.

Noen bransjer strever mer enn andre, fordi de i lang tid har motsatt seg en digital oppgradering. Serveringsbransjen, turisme, terapeuter, ernæringsfysiologer og helsevesen er bare noen eksempler på hvor digital teknologi nå blir kritisk. I Norden er vi langt fremme digitalt, men offentlig sektor har fortsatt en lang vei å gå. Her tror vi mange innovative samhandlings-plattformer se dagens lys i tiden som kommer, og nye økosystemer vil etableres for en bedre overgang til en digitalt drevet verden.

- Vi intervjuet 800 ledere i Norden
Digitalisering står mer sentralt for mange virksomheter etter mer enn et halvt år med COVID-19. - Vi var nysgjerrige på i hvilken grad og hvordan nordiske bedrifter har fokusert digitale muligheter disse månedene, og har intervjuet 800 ledere i de nordiske landene, forteller Baste Christiansen, nordisk markedssjef i Knowit Experience. – Ikke rart at eksternt entreprenørskap tvinger seg frem når halvparten av nordiske bedrifter i liten eller ingen grad har latt pandemien påvirke sin digitale transformasjon. Varehandelen har vært relativt fremoverlent, industribedrifter investerer mer, mens for eksempel bygg og anlegg henger etter. Dette gjelder i alle faser av den digitale transformasjonen.

Økt investeringsvilje hos hver tredje bedrift i digitalt salg og distribusjon
Når det gjelder investeringer knyttet til digitale salgs- og distribusjonskanaler, ser vi at store regionale forskjeller i hvert land preger resultatene, mens danske bedrifter generelt ligger noen hestehoder bak sine nordiske naboer. I Norge spesielt, ser vi en vekst i netthandel for varehandels-sektoren på 40-50 prosent.

En ny generasjon gründere
- Nødvendig fornyelse kombinert med teknologisk og kommersiell forståelse, er bakteppet når vi ser oppblomstringen av nye virksomheter og tjenester i kjølvannet av pandemien, sier seniorrådgiver Andreas Hunderi i Knowit. Han har hendene fulle med å betjene eksisterende kundeportefølje, men følger også godt med på hva som skjer.

- Mitt entreprenørhjerte banker, sier han, og legger til at erfaring fra prosjektarbeid og ny teknologi har bidratt til et svært spennende år. - Helt unike sosioøkonomiske utfordringer traff oss alle i 2020. For næringslivet betyr dette at vi må forbedre vår evne til å håndtere store datamengder. Det dreier seg om hyperpersonalisering, lokasjons-uavhengighet og fleksible leveranser. Hunderi har så langt i år delt sine betraktninger om viktige teknologi-trender i både foredrag og på webinarer.

- Vi har sett en massiv forflytning fra fysiske til digitale kontaktpunkter som har påvirket hele det digitale økosystemet. COVID-19 har pushet mange virksomheter i retning av å tilgjengeliggjøre teknologi som gjør det mulig å jobbe andre steder enn på kontoret og kunne benytte ‘digital first’ løsninger. Hyperautomatisering er nøkkelen til både dette og å kunne levere fleksible tjenester og digitale verktøy lokasjons-uavhengig ut i markedet.

- I det teknologiskiftet vi nå ser, trenger vi digitale prosesser for å fungere effektivt, og mange nye initiativ ser dagens lys. Vi ser dette tydelig i modne bedrifter, men først og fremst er det spennende å observere alle de nye start up’ene som beriker miljøet vårt. Alt fra digital kundeservice til hjemmekontor og fjernarbeid til fornyelse og effektivisering av verdi- og forsyningskjeder akselererer. Bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring normaliseres. Dette skaper plass for gründere, konstaterer, Hunderi. – Ikke alltid like lett å revolusjonere i etablerte bedrifter.

- COVID-19-krisen har fortalt mange selskaper at en omstrukturering er nødvendig. Så langt har de fleste i for stor grad vært på etterskudd og således installert eller tilpasset ny teknologi under intenst press. Resultatet har vært at mange systemer i beste fall er halvgode. Den kortsiktige utfordringen for mange er altså å gå fra intuitivt å reagere på krisen, til å bygge og institusjonalisere det som er gjort bra hittil.

Hvordan preger dette Knowits kunder?
- For forbrukerindustrien, og spesielt for detaljhandel, kan det bety forbedring av digitale og omnichannel forretningsmodeller. For helsetjenester, og for eksempel ulike salongbransjer som frisører, handler det om å etablere virtuelle alternativer som en norm. For mange tjenesteleverandører som eksempelvis forsikring handler det om å tilpasse kundeopplevelsen.

Om du skulle oppsummere hva entreprenørskap som tankesett består av; hva sier du da?
- Først og fremst å være løsningsorientert samtidig som man må kunne se og forstå utfordringer. Deretter må man evne å handle og ikke minst ta initiativ. I tillegg er det viktig å kunne mobilisere et ressursapparat rundt og motivere dem til å ta eierskap. Det siste poenget jeg vil trekke frem er evnen til å ta risiko. Entreprenørskapet må inkludere en porsjon naivitet med positivt fortegn. For meg betyr det å ikke la seg begrense av alle innvendingene og konvensjonell tenkning, men virkelig tro på at man kan endre verden. Og få til ting ingen andre har gjort før, sier Andreas Hunderi.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen