- Proptech Innovation er en norsk næringsklynge innen bygg- og eiendomsbransjen; en bransje med stort behov for endring. Proptech er teknologi som legger til rette for radikale eller gradvise endringer i måten vi planlegger, designer, bygger, kjøper, leier, selger og transformerer bolig- og næringseiendom.

Norden og Norge spesielt er godt posisjonert i internasjonal proptech
- De nordiske proptech-selskapene kommer til å skyte fart i 2021. Norge ligger særlig godt an. Overordnet opplever vi at de nordiske landene er gode bidragsytere til utviklingen av proptech internasjonalt. Det nordiske næringslivets fokus på bærekraft vekker i dag stadig større interesse fra internasjonale bransjeaktører, venturekapital og Private Equity, konstaterer Opsvik. - Det er den private sektoren som driver dette, og det underbygger det kommersielle potensialet.

Hvordan vil proptech endre bransjen, og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030? 
- Bygg, anlegg og eiendomsbransjen har noen vesentlige utfordringer – et stort miljø- og klimaavtrykk, en lav produktivitetsvekst og et stort digitalt etterslep. Produktivitetsveksten i bygg- og anlegg-delen av bransjen har i prinsippet vært negativ mellom 2000 og 2020 Og digitalt er bygg- og anlegg blant de mindre digitaliserte. Eiendom har kommet noe lenger. Teknologi gjør nå sitt inntog i bransjen for alvor og vil skape store endringer. Nye digitale verktøy, mer effektive prosesser, bedre beslutningsstøtte, lavere energiforbruk og nye forretningsmodeller er noen stikkord.

- En driver i dette er data og anvendelse av data. Ved å hente ut data, koble de på nye måter og anvende f.eks. kunstig intelligens, kan disse dataene benyttes til å løse mange av utfordringene. Et eksempel er Spacemaker, et norsk selskap som anvender data og kunstig intelligens. Spacemaker bruker data om blant annet trafikk, støy, sol, siktlinjer og regulatoriske krav til å optimalisere utforming av bygningsmassen på en gitt tomt. De genererer opp tusenvis av alternativer og finner ut hva som er optimalt. Et annet norsk selskap er Airthings som opprinnelig laget en måler for radon. Derfra har de bygget målinger av inneklima og også trent teknologien til å estimere hvor mange personer som er i et rom, slik at temperatur og luftkvalitet optimaliseres.

Innovasjon og entreprenørskap
Knowit har utviklet nye løsninger for flere bransjer de siste 20 årene og fokuserer entreprenørskap som en viktig del av sin kultur. – Derfor er det også naturlig for Knowit å engasjere seg og bidra til innovasjonskultur og nye løsninger i en bransje som virkelig trenger det, forteller Opsvik.

- Til sammen 20 nye selskaper ble en del av familien det siste året, og det norske proptech-kartet teller nå snaut hundre selskaper. Ett av disse selskapene er Really Services.

- Som eiendomsbesitter ville jeg sett på hvilke ledd i verdikjeden som kan effektiviseres og endres for å øke verdien på eiendommen, sier daglig leder Dagfinn Edvardsen i Really-services. - Og som i andre bransjer, er digitalisering hovednøkkelen til å effektivisere verdikjedene.

Nesten halvparten av norske klimautslipp kommer fra eiendomsbransjen
- Det er mye fokus på smarte bygg og digitaliseringen av byggeplasser. Bruk av teknologi for å effektivisere drift av ferdige bygg, er det derimot lite snakk om. Eiendomsbransjen trenger mer enn smarte bygg. Den trenger også smarte tjenester.

- I dag utgjør bare bygging og drift av bygg hele 40 prosent av norske klimautslipp. Derfor ønsker Really! å bidra til at vår bransje når FNs bærekraftmål. Vi legger til rette for at både kunder og leverandører selv kan velge hvilke nivå man ønsker å legge seg på. Våre analyser viser at klimagassutslippet for et typisk bygg over et livsløp på 60 år står driftsfasen for 65 prosent, mens byggefasen, infrastruktur og materialer kun står for de resterende 35 prosentene.

Økosystemet rundt eiendomsforvaltning er inne i en veldig spennende utvikling
- Både bransjen og tjenesteleverandører inn til bransjen er nødt til å tørre å tenke nytt, sier Edvardsen. - For om lag 15 år siden erfarte vi et paradigme-skifte der man effektiviserte driften sin gjennom outsourcing. Her kuttet man ledd i verdikjeden i tillegg til antall ansatte. Teknologi gir også slike muligheter, og i dag ser vi foran oss et økosystem hvor sensorikk, smarte hus og ny teknologi spiller hovedrollene. Det er blant annet dette plattformen til Really! fasiliterer. 

- Her vil aktørene kunne henge seg på; både de som baserer seg på IoT (Internet of Things), ulik programvare og produkter som bidrar til smartere tjenester. Også alle de andre tjenesteleverandørene som for eksempel forsikringsselskaper, FDV-systemer og energiselskapene har en rolle her. - Ambisjonen er å bli verdens største leverandør av «facility services», uten selv å utføre «facility services», sier Edvardsen.

- Viktig rolle i den grønne omstillingen
Really! startet opp i september 2020, og lukket i begynnelsen av desember sin første emisjon. Blant investorene finner vi blant annet nettselskapet BKK Spring og Bergen Angel Network.

- BKK arbeider i fornybarnæringen og er en viktig del av løsningen når samfunnet skal redusere klimautslippene. Vår enhet, BKK Spring, investerer i oppstart og vekstselskap som utvikler ny teknologi og nye forretningsmodeller for det fremtidige og fornybare samfunnet. Vi skal være en aktiv industriell investor som bistår med kompetanse, nettverk og fart. Vi legger også til rette for at selskapene piloterer på vår infrastruktur og kundesegmenter, sier investeringsansvarlig Roald Brekkhus.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stein Opsahl
Strategisk rådgiver
Til toppen