Både marked og samfunn stiller nye krav, og mange forretningsmodeller er modne for nytenkning. Utdaterte verdiforslag og både teknologisk og organisatorisk gjeld preger mange virksomheter. Her skriver jeg om hvordan skyteknologi senker terskelen for tjenesteutvikling og innovasjon. Om bedriften eller virksomheten fortsatt skal oppfattes som relevant i et marked, må de fleste utvikle nye verdiforslag.

Er skyløsninger like sikre?
I Knowit opplever vi at en konvensjonell definisjon av sikkerhet kan bidra til at en virksomhet vegrer seg for å utvikle i skyen. «Skyen er ikke sikker nok», innvendes det, når nye muligheter diskuteres. Derfor begrenses forretningsutviklingen til det som er mulig å få til med eksisterende løsninger. Da er det vår oppgave å demonstrere hvordan skyteknologi er løsningen selv for komplekse kjernesystemer hos for eksempel store finansaktører og helseinstitusjoner. Skyløsninger tvinger virksomheter til å tenke nytt når det kommer til sikkerhet. I skyen er sikkerhet med i alle lag. Den klassiske brannmur-tilnærmingen vi ser i eksisterende løsninger blir derimot ofte en hvilepute som sløver sikkerheten i andre ledd.

«Cloud vs on premises»
Skyløsninger er i dag minst like sikre løsninger. Alt man i dag har ‘on premises’ kan tas opp i skyen. Et vanlig scenario er at man bygger stadig ny funksjonalitet på toppen av eksisterende grunnmur på grunn av behov for restrukturering og nye designløsninger. Målet kan typisk være oppsalg, flere kunder, lavere churn og færre henvendelser til kundesenter. Man ønsker bedre brukeropplevelse, færre feilmeldinger og bugs, og større grad av selvbetjening.

Kjernesystemer har ikke evig liv – og vokser ikke inn i himmelen
Årsakene er flere; blant annet sikkerhet, skalerbarhet, robusthet og utdatert teknologi i forhold til dagens standarder og krav til brukeropplevelse. Velger man å vedlikeholde og utvikle på eksisterende løsninger kommer dessverre problemene og høyere kostnader.

Denne situasjonen er ikke uvanlig. Svært mange opplever denne spagaten; nytt kjernesystem eller vedlikehold av eksisterende løsning. Salgsmål, markedsreaksjoner og forretningsmessige rammer har styrt/generert ulike, men relevante prioriteringer underveis. Dette har medført designendringer og ny funksjonalitet som sakte, men sikkert, har gjort grunnmuren i dagens versjon sårbar. Nytt design er blitt prioritert foran mer robust grunnmur. Mange står nå ved et skille hvor det blir unødvendig komplekst å utvikle ny funksjonalitet og brukervennlighet; om man ikke oppgraderer til skyen.

Ta vedtatte normer opp til vurdering
Når dere skal vurdere dagens løsninger og se på nye muligheter, må dere faktisk se for dere et paradigmeskifte; en annen logikk. En skybasert løsning er ingen klone av nåværende system, men representerer en helt annen teknologi. I tillegg til lavere utviklingsterskel og nye muligheter, vil den også gi dere et mer oversiktlig kostnadsløp og lavere risiko. To ikke helt uvesentlige parametere for de fleste når dere skal modernisere.

Oppskriften på en plattformdrevet forretningsmodell
Nye økosystemer endrer konkurransevilkår og kobler både bransjer og virksomheter. Noen bedrifter entrer nye bransjer ved å bruke eksisterende plattformer – andre skaper sine egne. Flere av Knowits kunder utvikler nå plattformer med dette som bakteppe. En plattformdrevet forretningsmodell uten å risikere drift eller integrasjoner fra kunder og partnere.

En skybasert IT-infrastruktur betyr en fleksibel plattform slik at andre kan koble seg på – kall det gjerne - det nye økosystemet dere bygger. Det gjør det lett å åpne og koble sammen; dele data på nye måter mellom nye parter uten at det nødvendigvis krever spesielle tilpasninger i infrastrukturen.

Med tilgjengelige API-er vil de ulike tjenestene være klar for påkobling av tredjeparter eller offentligheten.  I tillegg vil en mikrotjeneste-tankegang sikre at de kan opptre uavhengig av hverandre. Når tredjeparter får koble seg, går man fra å være en aktør som lever i sin boble, til å være en del av et økosystem. Mikrotjeneste-tankegangen gjør det enkelt å drive videreutvikling eller utskifting av komponenter, og risikoen er redusert ved at påkobling gjelder enkeltkomponenter. Datadrevet er et viktig stikkord.

Veldig få virksomheter utgjør et «special case»
Selv om situasjonen varierer veldig fra bedrift til bedrift; tror jeg man trygt kan si at alle kan tenke skybasert. Også virksomheter innen for eksempel økonomi og helse hvor personvern og kompleksitet står sentralt.

I skyen sikrer dere at kostnader og utviklingstid reduseres, dere oppnår skalerbarhet og får stabile løsninger med mer oppetid. I tillegg ivaretar dere sikkerheten selv om det er snakk om helsedata, økonomisk og annen sensitiv informasjon.

Utvikles på siden av; ikke på bekostning av eksisterende løsninger
Skybaserte tjenester utvikles på siden av eksisterende system. Bit for bit begynner nytt og gammelt system å fungere sammen. Gammel funksjonalitet tilgjengeliggjøres gradvis i mer brukervennlig fasong oppe i skyen. For å optimalisere «time to market», kostnader og kvalitet anbefaler vi sterkt at dere også jobber agilt.

Storebrand ble frisk i skyen
Storebrand har nylig gjennomført et digitalt helseinitiativ. Deres konsept «Bli Frisk» er et strategisk innovasjonsprosjekt hvor en moden bedrift som Storebrand har utviklet en plattformbasert forretningsmodell og en hundre prosent digital bedrift parallelt med sin ordinære virksomhet.

Den heldigitale kundereisen inkluderer en rekke aktører som samlet representerer fremtidens helseforsikring. Her søker Storebrand å unngå gammel teknologi og ikke minst frykten for å feile. En reise fra «analog old school» til et digitalt økosystem hvor helseforsikringen inkluderer en lang rekke lett tilgjengelige tjenester for Storebrands kunder.

Satsningen er internasjonal og Storebrand jobber hele tiden for å utvikle tjenester som skal kunne tilpasses nye prosesser, brands og språk; med plug 'n' play-funksjonalitet for nye markeder. Storebrand balansere i dag dette på en god måte, med et ben i den gamle verden – og ett i den nye.

Revolusjon for digitale prosjekter
Skytjenester har revolusjonert måten vi jobber med digitale prosjekter. De har åpnet en ny verden av muligheter for å bygge innovative tjenester, og lar oss flytte fokuset over på å skape verdi. Der vi før lurte på hvor en server skulle stå, tenker vi nå heller på hvordan dataen som tjenestene leverer kan transformere brukeropplevelsen. 

Vi oppfordrer spesielt våre oppdragsgivere å ikke erstatte utdatert infrastruktur med infrastruktur som ikke er utdatert ennå. I skyen er infrastrukturen og sikkerheten vevd inn i bakteppet. De er forutsetninger for at skyen eksisterer. Og på scenen står det nå produkter som er skreddersydd for å innovere.

For å konkludere; skybasert gir dere mer effektiv utvikling ved lavere kompleksitet og risiko.

Til toppen