Riktig god sommer!

E-helse og E-commerce – to sider av samme sak

For å kunne levere relevante og bærekraftige tjenester av høy kvalitet, kan ikke e-helse reduseres til et spørsmål om teknologi alene. I dag bygger Knowit en organisasjon hvor vi sammen med våre kunder bidrar til digital transformasjon i helse og omsorgs-sektoren.

4 min read

 

Hvordan scorer bedriften på fornyelsesevne?

Gode resultater i kjernevirksomheten er ikke nok når etablerte bedrifter ønsker å fornye seg. Vi scorer våre kunder på fire indikatorer som forteller mye om evnen til fornyelse og innovasjon.

6 min read 

 

Hardcore Feelings

Det er en generell misforståelse at emosjoner kun gjelder for enkelte kategorier som for eksempel parfyme og øl. Ledere med god merkevareforståelse vet at det er emosjoner som reduserer tid og utrygghet når deres kunder skal ta en kjøpsbeslutning.

4 min read

 

En bedre automatisert kundedialog med chatbot

Allerede i dag tar våre kunder i bruk kunstig intelligens når de skal kommunisere med kundene via et chat-grensesnitt. Fokuset på digitalisering og automatisering av prosesser bare øker.

4 min read

Big Data verdiløst uten kundeempati

Kundesentriske virksomheter er rigget for å lytte og gi kundetilbakemeldinger hele tiden. De tilfører empati og relevans i kundedialogen og de evner å motivere egne ansatte til å ta eierskap til kontinuerlig å forbedre kundeopplevelsen. Her ser vi nærmere på hvordan de klarer det.

5 min read

Bygg digital styrke i kriseperioden

Koronaviruset betyr en massiv forflytning fra fysiske til digitale kontaktpunkter. Erfaringer fra Kina indikerer hvordan dette vil påvirke det digitale økosystemet og hvilke tiltak bedrifter iverksetter.

3 min read

 

Økosystemer er de nye bransjene

Nye økosystemer endrer konkurransevilkår og kobler både bransjer og virksomheter. Digitale plattformer pulveriserer nå mange tradisjonelle forretningsmodeller, og skalering og verdikapring øker i omfang med koblingen mellom ulike plattformer.

4 min read

 

Teknologiforståelse redefinert

Ofte er IT internt fokusert, mens marked er eksternt fokusert. Dette kan være suboptimalt og til og med kilde til konflikt. For å skape synergier mellom IT og marked, må kanskje begge utvide horisonten og begrepet ‘teknologiforståelse’ må redefineres.

4 min read

 

Til toppen