Om du stiller folk det retoriske spørsmålet «Hvordan ønsker du at livet ditt skal være om 10 år?», vedder jeg på at de fleste gjennomtenkte svarene vil gravitere rundt trygghet, harmoni, miljø, helse og demokrati. Jeg tror det alltid er viktig å sette teknologi inn i en slik sammenheng. Når dette er målet, kan vi avgjøre hvordan stadig ny teknologi og digitalisering kan bidra til å bygge en god verden. Som alltid er det en god regel å tenke mindre på hva dere selger, og mer på hvordan dere kan fremstå relevante og verdifulle for folk.

Det viser seg at folks forventninger til hvordan teknologi kommer til å forme fremtiden stort sett er positive; spesielt når det gjelder helse, utdanning og miljø. Begrepet «velferd» assosieres av de fleste med jobbsikkerhet, materiell levestandard og utdanning. Å ha det godt som individ dreier seg derfor om helse, bolig, trygghet og sosiale relasjoner.

Knowit har tatt begrepet «bærekraft» inn i sin visjon, og inkluderer både miljømessig og økonomisk bærekraft. Vi kan også legge til ytterligere en dimensjon; rettferdighet og tillit. Her snakker vi om likestilling og tillit internt i egen virksomhet og til samfunnets styrende organer.

 

«Hos Knowit har vi innført KPI’er som vurderer trivsel og individuell adferd, og de fokuserer blant annet inkludering og likestilling.»

 

Tre spørsmål du må svare på
Bedrifter som lykkes med å posisjonere seg gjennom å kombinere teknologi og bærekraft, vil klare å kombinere menneskelige og teknologiske ressurser. Knowit anbefaler sine kunder å definere sin strategi og hensikt gjennom å svare på sentrale spørsmål.

  1. Hvordan ønsker vi å bidra til en bedre verden?
  2. Hvilke kompetitive fortrinn klarer vi å bygge?
  3. Hvilke verdier kan vi skape?

Styrk den humane arbeidskapitalen, snarere enn å erstatte den
Om teknologien skal bidra til samfunnsmessig og individuell velferd tror vi at myndigheter og næringsliv må fokusere på innovasjon og styrke den humane arbeidskapitalen, snarere enn å erstatte den. Her spiller du som leder en viktig rolle gjennom å benytte virksomhetens verdigrunnlag som bakteppe når man benytter dataanalyse og nye teknologier.

Virtuelle arbeidsstyrker vil berøre mer enn halvparten av de yrkene vi kjenner i dag, og nesten halvparten av arbeidet de fleste lønnsmottakere gjør vil automatiseres. Likevel kan du slappe godt av. De fleste av oss vil ikke bli erstattet av en robot; vi må bare venne oss til tanken om å dele jobben med en. Dette gjelder både de med lave inntekter og de med høye inntekter. Både jus, finans, leger og sykepleiere, lokførere, taxisjåfører og journalister vil bli berørt.

«Hensikt» og humanisering av bedriftene
Til tross for at det er rikelig med jobber i den vestlige verden, er veksten treg og miljøet lider (The Economist oct 2019). I tillegg er mange virksomheter mer sårbare for politiske krefter, økonomisk omveltning og sosial endring. Derfor blir bedrifter som kun er ute etter å levere høyest mulig avkastning til eierne, stadig mer uglesett. Stadig flere bedrifter opplever og agerer nå på krav om å engasjere seg i samfunnets kompleksitet. Derfor går det an å tenke seg at bedriften din kommer bedre ut av de nærmeste årene, om dere har en grunnleggende hensikt som er gunstig med tanke på dette bakteppet.

 

«Bedrifter som kun er ute etter å gi eierne høyest mulig avkastning, blir stadig mer uglesett.»

 

Elementære, men utfordrende tiltak
Avgjørende her er vil nok være at dere må iverksette tiltak som er i samsvar med det uttalte formålet; selv når det kan se ut til å svekke økonomiske resultater på kort sikt. Hos Knowit har vi innført KPI’er som vurderer trivsel og individuell adferd; for eksempel fokus på inkludering og likestilling.

Videre er det avgjørende at man gjør de ansatte bedre rustet til å takle endringer som konsekvens av teknologi. Dette vil både redusere arbeidsledighet og lindre talentmangel i nye områder som datateknologi og kunstig intelligens.

La teknologien ta over hverdagslige oppgaver og frigjør tid til mer givende aktiviteter. En av de viktigste endringene Millennial-generasjonen introduserer til arbeidsplassen, er deres preferanse for fleksible arbeidstider som forbedrer balansen mellom arbeidsliv og arbeid. Teknologi kan spille en nøkkelrolle i denne forbindelse. 

Å bli en human bedrift er en lang reise
Når virksomheter formulerer sine formål, må de samtidig forstå utgangspunktet og sikre at de er godt forberedt for endringen. Bedriftsledere som er villige til å endre selskapets karakter og ta eierskap til endringen, sikrer selskapets fremtid gjennom kontinuerlig innovasjon, som igjen kan føre til velstandsgevinster for samfunnet og en langvarig fremtid for egen virksomhet. Bedriftsledere har nå muligheten til å ta et aktivt standpunkt og bidra til en kollektiv forståelse for at virksomheten og teknologi er bidragsytere, i stedet for hindringer når det gjelder individuell og samfunnsmessig velferd.

Avslutningsvis oppfordrer vi virksomheter som ønsker å lykkes med å bli en human bedrift å fokusere på to ting.

  1. Når dere vurderer egen forretningsmodell kan det være klokt å inkludere fremtidige samarbeidspartnere i kundebegrepet. Dette er spesielt aktuelt når vi ser på etableringene av stadig nye økosystemer der ute.
  2. Sørg for å formidle en overbevisende historiefortelling rundt globalisering, teknologi og virksomheten generelt, for å bygge tillit i en felles fremtid. Fortellinger kan forme oppfatninger og politisk virkelighet, som igjen kan forme økonomisk virkelighet.

 

Til toppen