Din bedrift

Digitalisert

Knowit Insight er et av de sterkeste kompetansemiljøene på digital transformasjon i Norden. Vi er spesialister, og hjelper våre kunder med å utvikle og forsterke egenskaper vi mener er avgjørende for fremgangsrike organisasjoner fremover.

 

Hvordan lykkes med bærekraft

Vi konsumerer mer og mer av jordens ressurser og Earth Overshoot Day blir stadig fremskyndet. Samtidig som vi bruker mer av jordens ressurser opplever norske bedrifter økende kostnader, både i form av økte råvarepriser og høyere renter. Dette skaper en kompleks situasjon for dagens ledere og produktutviklere. Trenger dere inspirasjon om hvordan bedriften kan lykkes og kapre muligheter i det grønne skiftet, ta en titt på hva vi i Knowit brenner for og kan bistå med.

Hvordan håndtere den perfekte storm?

Daglig leser vi i nyhetene om økte priser, trusler i forsyningskjeden og utfordrende geopolitiske situasjoner. Enkelte organisasjoner navigerer seg fint gjennom denne stormen, mens andre trenger støtte for å komme på riktig kurs igjen. Trenger dere en oppdatering av eksisterende strategi kombinert med en organisasjon som er klar for å levere på denne så ta en titt nedenfor for å få inspirasjon og tips om hvordan Knowit kan bistå.

Christian Hartmann og Tom Hauge

Knowit lanserer ny tjeneste og tilbyr neste generasjons forretningssystem

Knowit styrker tilbudet innenfor management consulting med nye tjenester knyttet til digitale forretningsprosesser og skybaserte ERP-løsninger. Den nye virksomheten blir et viktig tilskudd i tjenestekatalogen til Knowit og skaper et enda mer komplett tilbud til kundene våre.

""

Graduate Program 2023

Vi tilbyr et graduateprogram rettet mot nyutdannede som ønsker seg en pang-start på karrieren. Gjennom programmet blir man godt kjent med både gjengen vår og den nye tilværelsen som konsulent. Ønsker du å kickstarte din karriere innen management consulting med oss?

Les mer om OKR

OKR

Hvordan kan organisasjoner sikre tydelig prioritering, felles fokus og øke effektiviteten mot sine mål? 

Strategy & Innovation

Strategy & Innovation

I Strategy & Innovation jobber vi med å realisere konkurransekraft og inntjeningsevne for morgendagens selskaper. Vårt team kombinerer strategisk innsikt med dyp kunde- og teknologiforståelse for å takle utfordringene næringslivet står overfor. Sammen med våre kunder bidrar vi til at nye og eksisterende forretningsmodeller imøtekommer en bærekraftig fremtid.

Future Organizations

Ny teknologi, rask utvikling i kundepreferanser og krav til reguleringer gjør at virksomheter må være i stand til å respondere på endringer på en smidig måte. Fremtidens organisasjon har flatere struktur og samarbeider tettere på tvers av funksjonsområder. Det muliggjør raske beslutninger og høy innovasjonstakt.

Prosesskart som viser mulighet for automasjon og data analyse

Automation and Data Analytics

Automasjon av repetitive arbeidsoppgaver og effektiv utnyttelse av data står høyt på den digitale agenda hos dagens virksomheter. Automasjon bidrar til å effektivisere arbeidsoppgaver og frigjøre bedriftens viktigste ressurser slik at tid kan benyttes til å utføre mer verdiskapende oppgaver. Samtidig sikrer god tilgjengeliggjøring av data og effektiv utnyttelse av denne at bedriten har innsikt som gir forutsetninger for å ta gode og fremtidsrettede beslutninger.

Cybersecurity & Law

Vil du være med på å skape en digital verden der alle føler seg trygge? Vi er en av Nordens største leverandører innen cybersikkerhet, og vår tverrfaglige ekspertise gjør at vi kan levere kombinerte tjenester som omfatter både vurdering, anbefaling og testing av virksomhetenes modenhet på personvern, informasjonssikkerhet og teknologi. Dette utføres i kombinasjon med strategisk rådgivning og implementeringen av effektive, sikre og forretningsmessig gode løsninger.

Våre partnere

I et marked som er i stadig utvikling mener vi at samarbeid på tvers av fagdisipliner, men også på tvers av selskap og bransjer, er essensielt for å lykkes. Mulighetene i teknologi er ubegrenset, og gjennom strategiske partnerskap jobber vi med de ledende aktørene innen automasjon, samhandling og optimalisering for å realisere maksimal verdi i våre prosjekter.

Hva vi har gjort

Vi er stolte av resultatene vi skaper sammen med kundene våre - når muligheter utforskes, digitale transformasjoner gjennomføres og vi sammen bygger fremgangsrike virksomheter for fremtiden.

Til toppen