Hvordan komme i gang?

Sustainability Flash

Hvordan identifisere lønnsomme muligheter innenfor bærekraft?

• Skape en forståelse for eventuelle gap mellom markedskrav, forretningsbehov og regulatoriske krav
• Definere og prioritere initiativer for å skape lønnsom sirkularitet
• Akselere investeringer i bærekraft som er allerede gjort

ESG rapportering X Power BI

Ettersom kravene under EUs "Corporate Sustainbility Reporting Directive" blir implementert antas det at antall firmaer som må rapportere på ESG faktorer øker fra 11- 50 000. Dette blogginnlegget tar for seg hvorfor dette er krevende, og hvordan en kan komme i gang ved hjelp av gode rapporteringsrutiner.

Day of Week x Knowit | Matsystem for kortreist mat

Med vår støtte har Day of Week tatt store skritt mot å løse deres komplekse utfordring: Å gjøre lokal, bærekraftig matproduksjon lønnsom, bidra til bedre folkehelse og skape arbeidsplasser.

Automatiser nødvendig ESG-data

Bærekraftsrapportering oppfattes av mange bedrifter som krevende – i tillegg er rapporteringen et viktig vurderingskriteria for bedriftens investorer, ansatte og kunder. Nye krav og endrede regelverk stiller økt krav til innsatsen som behøves for å utgi en bærekraftsrapport.

I Knowit har vi lang erfaring med automasjon og tilgjengeliggjøring av data og har et etablert rammeverk for tilgjengeliggjøring og formidling av bærekraftsinformasjon. Vi leverer:

 • Redusert tidsbruk på rapportering gjennom automatisering og frigjort tid for verdiskapende oppgaver
 • En enhetlig datakilde med data av høy kvalitet
 • En klar oversikt av ESG-indikatorer for måling og oppfølging av bærekraftsstrategi og rapportering

Kapre verdien i grønn innovasjon

Dere har identifisert fokusområdene for bedriften, de miljømessige utfordringene knyttet til forretningsmodellen, og hele selskapet er motivert til å gå i en felles grønn retning. Løsningene kommer derimot ikke som lyn fra klar himmel. Hvordan kan din organisasjon skape nye grønne produkter og forretningsmodeller samtidig som kostnader kuttes?  

 

 • Gjennom å jobbe smart med innovasjon for å møte kunders behov med nye grønne innovative løsninger, kan organisasjoner utvikle produkter som er bedre for miljøet, treffer på kundebehov og skaper vekst for bedriften. 
 • Vi hjelper bedrifter med å skape nye løsninger gjennom et rammeverk for bærekraftig og smidig innovasjon, hvor involvering og tilrettelegging danner rammene for suksess, tilpasset den enkelte bedrift og deres kundebase. 

Bærekraftstrategi og konkurransefortrinn

Press fra verdikjeden, kunder og reguleringer har ført til et skifte mot en trippel bunnlinje: i bærekraftig vekst står både sosiale forhold, miljø, og bredere økonomiske forhold sentralt. Selskaper står ved et veiskille der de som ikke tar bærekraft på alvor vil bli utkonkurrert av de som gjør det. En gjennomlysning av bedriften kombinert med en markedsanalyse vil danne grunnlag for å sette i gang riktige og kraftfulle bærekraft initiativer.  

 

 • Identifisering av miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer som ligger i kjernen av forretningsmodellen.   
 • Analyse av relevante trender, konkurranse og fremtidsutsikter.  
 • En anbefaling av posisjonering og strategisk retning 
 • En tydelig plan for veien videre, inkludert prioriteringer og kapabiliteter relevant for å styrke selskapets konkurransekraft.   

Hvordan kickstarte bedriftens bærekraftstrategi

Flere virksomheter ønsker å ta bærekraftige grep som kan skape endringer og forbedringer raskt. En god bærekraftstrategi med tydelige fokusområder viser seg å være et konkurransefortrinn. Krav og lovendringer skaper press på bedrifter for å levere på bærekraft i flere dimensjoner. Til tross for et ønske om å jobbe mer målrettet med bærekraftstrategien ser vi at flere bedrifter sliter med å få prioritert arbeidet. Knowit bistår med å kickstarter bærekraftstrategien med fokus på inspirasjon, felles retning og tiltak for veien videre. Vi leverer:  

 

 • En workshop med nøkkelpersoner som skaper felles visjon og legger til rette for å akselerere arbeidet med bærekraft.  
 • Vi vurderer aspekter som involverer people, planet og profit for å finne skjæringspunktet hvor de avgjørende mulighetene ligger. 
 • Funnene prioriteres ved å finne de viktigste satsingspunktet for din bedrift. Deretter vil vi definere tiltak med klar ansvarsfordeling som gir en kickstart på arbeidet. 

Vil du lære mer?

Sirkulær økonomi – hvordan bevare naturens ressurser

Vi blir stadig flere mennesker og det blir vanskelig å lykkes med målet om å begrense global oppvarming til 1,5°C dersom vi ikke handler nå. Verdens naturressurser er allerede under stort press, og med dagens innbyggertall og ressursbruk klarer vi oss ikke med kun én klode. Det er derfor avgjørende at ressursene brukes mer effektivt enn i dag. En løsning som diskuteres er å akselerere sirkulær økonomien. Men hva er egentlig sirkulær økonomi? Vi gir deg en kort innføring her:

Sirkulær økonomi - fremtiden er nå

Med tiltakende press på naturens ressurser og et behov for å kutte i våre felles utslipp har EU og Norge satt i gang tiltak rettet mot utslipp og rapportering. Disse tiltakene kan for mange fremstå forvirrende og vanskelig å sette seg inn i. I dette innlegget bryter vi det ned og gjør det enkelt å forholde seg til. Vi setter også fokus på de mange mulighetene som kommer med dette nye regelverket og hva ditt selskap kan tenke på for å snu det til et konkurransefortrinn.  

Veien til sirkulærøkonomi

Transport og klesindustrien er to eksempler på bransjer som står for store deler av verdens utslipp - og for å redusere utslippene må de endre hvordan de skaper, leverer og kaprer verdi. Nykommere utfordrer med løsninger som både er sirkulære og møter kunders behov på smartere måter. For etablerte selskaper kan overgangen til en sirkulær økonomi kreve innovasjon i forretningsmodellen, en omfattende prosess som omfavner store deler av organisasjonen. Les mer om hvordan noen selskaper jobber mot eller har lykkes med denne omstillingen. 

Bli kontaktet
Elisabeth Elle Smelror
Leder for bærekraft i Knowit Management Consulting
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev om cybersecurity - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen