People crossing the street

Utviklingen går mot fri bevegelighet

Utviklingen vi ser gå fra mobile applikasjoner og billettløse systemer til at vi kan bevege oss helt fritt i og mellom ulike transportsystemer. En virkelighet der vi kan kombinere ulike transportmidler som er fullt integrert med hverandre med ett betalingspunkt. Som bruker reiser man til destinasjonen og betaler deretter basert på reiseveien men har valgt. Alt tilpasset den enkeltes behov ut fra budsjett, tid og komfort.

Lastebil kjører over bro

Nye forretningsmodeller og tjenester vokser frem

Gjennom muligheten til å integrere ulike systemer og kombinere informasjon på nye måter vil det bli utviklet nyskapende forretningsmodeller og tjenester. Ressursoptimalisering, dvs. å bruke uutnyttet kapasitet på en bedre måte, er ett område. Et eksempel kan være å kompensere for ubrukt passasjerplass ved å fylle på med varer. Bedre trafikkplanlegging er et annet område. Gjennom mer informasjon i sanntid, f.eks. trafikksituasjoner og værforhold, kan man forberede seg bedre og skape fleksibilitet i trafikken.

Glad gjeng på bro

Byene våre blir smartere

Vi tror at vi kan bidra til å gjøre byene våre smartere. Ved å hjelpe kommuner, bedrifter og staten med å samle inn og forstå data, kan man gjøre investeringer der de trengs mest og gir størst nytte. I stedet for bare å fokusere på infrastruktur og kjøretøy i form av veier, broer, busser, tog og tunnelbane, kan man fokusere investeringene på behovet for individuell bevegelighet. Det åpner for nye økosystemer som over tid kan bidra til å gi større bevegelighet med smidigere trafikkflyt og mindre miljøpåvirkninger. Dette gir oss bærekraftige byer med fokus på miljø og livskvalitet. Dette vil gi konkurransefordeler for byer som ligger i forkant og øke deres evne til å tiltrekke seg innbyggere og arbeidskraft.

Med Knowit som partner

Vi i Knowit bidrar med strategisk, taktisk og operativ kunnskap og hjelper interessenter både fra privat og offentlig sektor. Hvordan kan du utnytte og utvikle produktene og tjenestene til din bedrift eller organisasjon til å bli en verdifull del av økosystemet? 

Ved å introdusere nye tjenester i systemet eller ved å øke verdien på hver enkelte interessent, øker den totale verdien for alle parter i økosystemet. Dette følger av de naturlige mekanismene i et verdinettverk, som legger grunnlaget for alt felles forbruk.

Hva kan vi hjelpe deg med?
Christer Kjellesvig
CEO, Knowit Objectnet AS Oslo
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Lurer du på om vi kan ringe deg?

Ved å fylle ut e-postadresse og klikke på abonnere samtykker du i at Knowit håndterer e-postadresse og navn med det formål å sende deg forespurt informasjon. Øverste ansvarlige for håndtering av en personopplysning er enten et datterselskap i konsernet eller Knowit AB. Hvis du vet hvilket Knowit-selskap som er behandlingsansvarlig, kan du alltid kontakte det Knowit-selskapet direkte, og du kan alltid kontakte oss på dataprotection@knowitgroup.com.

Vi lagrer informasjonen så lenge samtykket fra deg finnes. Du kan når som helst kalle tilbake samtykket ved å klikke på avregistrere. Behandlingen skjer i samsvar med Knowits personvernerklæring.

Takk! Vi vil ringe deg så snart som mulig!

Til toppen