Two colleagues using ipad

Skystrategi

Vil du dra nytte av skyen for å få økt fleksibilitet, effektivitet og innovasjonsgrad? Vi veileder deg i skyen og gir forslag til hvordan din skystrategi kan utformes ut fra virksomhetens behov, krav og forutsetninger.

Med vårt team av eksperter innen skystrategi kan vi gi støtte og rådgivning til så vel styre som ledergruppe og IT-sjef med både eksisterende og kommende utfordringer. Vi tilbyr alt fra workshops og rådgivning innen organisasjon, juss og teknologivalg til utarbeidelse av en fullstendig skystrategi.

Sammen med deg sikrer vi at organisasjonen får konkurransefordeler med skyen, f.eks. reduserte kostnader, økt fleksibilitet, effektivitet og innovasjon.

High rise building and sky

Arkitektur og design

Hvilken arkitektur og design trengs for å gjennomføre skystrategien og nå målene? Ut fra behovene hjelper vi med å vurdere hvilke tjenester og applikasjoner som er egnet for en overgang til skyen. 

Våre sertifiserte skyarkitekter hjelper til med å utvikle beste mulige design, uansett om det gjelder Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure. Våre programvarearkitekter designer i sin tur applikasjonene for optimal drift i skyen, og vi kan naturligvis også hjelpe til med å utvikle rammeverk for dine prosesser og rutiner rundt administrasjon av infrastruktur og applikasjoner i skyen.

Ipad

Implementering og flytting

Hos oss får du hjelp med hele flyttingen til skyen. Vi har gjennomført mange vellykkede migreringer og har stor erfaring med gjennomføring. 

Med mange erfarne prosjektledere, tekniske skyspesialister og utviklere har vi alle de ressurser som kreves for å gjennomføre vellykkede skyprosjekter. Vi påser at migreringen blir enkel og sikker.

I overgangsfasen vil vi tilpasse løsninger og applikasjoner for en enkel og trygg migrering til skyen. Vi verifiserer integrasjoner med andre systemer for å unngå forstyrrelser og sikrer at tjenestene utføres i samsvar med dine krav og forventninger. Til slutt utarbeider vi rutiner for vedlikehold og support, og oppretter overvåkingsrutiner.

Hvis du vil, kan de samme ressursene være en del av et DevOps-team.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Kristoffer Gudmundsen
CEO, Knowit Solutions Amende
Bli kontaktet
Bli kontaktet

City lights

Support og daglig drift

Har du problemer med å rekke med den daglige driften av skyen? Vi påser at IT-miljøet fungerer døgnet rundt, året rundt og tilbyr full drift og døgnkontinuerlig support på alt fra spesifikke deler av applikasjonene og systemdrift til et fullstendig helhetsansvar.

Med oss som partner får du både forvaltning av løpende vedlikehold og personlig support fra våre kunnskapsrike teknikere.

Post its on the floor

Kontinuerlig forbedring

Søker du en partner som sikrer at skytjenestene fortløpende tilpasses virksomhetens forretningsbehov og omverdenens endringer? Da kan få hjelp av oss. Vi kan tilby kontinuerlig forbedring av applikasjoner og systemer på flere nivåer.

Første skritt er en gjennomgang av plattform og løsning med anbefalinger om endringer som optimerer applikasjonen både ut fra et kostnads- og et funksjonsperspektiv. Neste skritt kan være å legge til en testdrevet overvåking. Det opprettes tester til bruk i applikasjonsbasert overvåking som tar utgangspunkt i faktiske brukeropplevelser.

Til slutt kan applikasjonen tilpasses for et fullt DevOps-ansvar med automatisert testing, kontinuerlig utvikling, kontinuerlig implementering og overvåking. DevOps håndteres i samsvar med Knowits etablerte CI/CD (DevOps)-modell.

Shaking hands

Våre partnere

Vi har i dag strategiske partnersamarbeid med Google Cloud, Amazon Web Services (AWS) og Microsoft. Det innebærer at vi har både bred og dyp kompetanse innen alle disse leverandørenes løsninger og alltid kan velge de skytjenestene som passer dine behov best.

Vi forhandler:

  • Google Clouds komplette tilbud og er Google Cloud Premier Partner.
  • Amazons komplette tilbud og er AWS Premier Consulting Partner.
  • Microsoft Cloud Suite og er Microsoft Solutions Partner på Infrastructure, Data & AI, Digital App & Innovation og Security.
Til toppen