Kultur

Vi jobber tett sammen, og tror på kreativitet og samhold.

Derfor elsker Katrina jobben sin

Knowit oppfordrer til innovasjon og personlig engasjement. Hver ansatt er en beslutningstaker og får muligheten til å vokse både i sin karriere, og som menneske. Dette motiverer meg på jobb, sier Katarina. 

Slik har vi det sammen

Vi er ikke redd for å diskutere fra forskjellig faglig ståsted. Det er avgjørende for å skape noe nytt. Vi skaper, tester, måler og lærer gjennom hele prosessen. Slik leverer vi verdi for kundene våre og reduserer risikoDet motiverer oss og bidrar til at vi trives på jobb. 

Bevisst på mangfold og likestilling

Knowit jobber aktivt med bevisstgjøring for å fremme likestilling og redusere ubevisst partiskhet. Vårt fokus på likestilling og mangfold bidrar til en inkluderende kultur, med likestilling på tvers av kjønn, etnisitet og minoriteter.

Globale digitale prosjekter og samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar. I praksis jobber vi med bærekraftprosjekter som er til glede for alle mennesker – spesielt for de som trenger det mest. Vi driver utviklingsarbeid med digitalt bibliotek i u-land og jobber med miljø på vår årlige miljøhack.

Til toppen