Sosialt

Vi investerer i trivsel på jobb.

Vi har det gøy på jobb!

Knowit er vi ett team! Vi samarbeider på tvers av byer og styrker oss gjennom personlig, sosial og faglig utvikling. Glade og motiverte medarbeidere leverer bedre. Derfor søker vi det beste i alle mennesker på tvers av faglig, sosial og etnisk bakgrunn. 

Både sosiale- og faglige møteplasser

Vi har spillkvelder, fester og frivillige aktiviteter som styrker Knowit-kulturen vår.  Faglig teambuilding gjør oss sterkere og bedre sammen. Vi blir godt kjent på sosiale og faglige arrangementer – dette gjør at folk trives på jobb, og at vi har et sterkt sosialt og faglig miljø her i Knowit.

Til toppen