Det viser seg at folks forventninger til hvordan teknologi kommer til å forme fremtiden stort sett er positive. Å ha det godt som individ dreier seg om helse, bolig, trygghet og sosiale relasjoner. Hvordan kan virksomheter som fokuserer big data, kunstig intelligens, plattformbaserte forretningsmodeller og robotics leve opp til krevende forventninger fra kunder, ansatte og samfunn?

Her har vi skrevet om dette, og nedenfor kan du i tillegg klikke deg inn på noen av våre mest leste artikler i 2019.

God lesning. God jul. Og et godt 2020 ønskes alle våre forbindelser.

 

Må bedrifter refokusere sin hensikt?

Bedrifter som lykkes vil klare å kombinere menneskelige og teknologiske ressurser. Knowit anbefaler sine kunder å definere sin strategi og hensikt gjennom å svare på tre sentrale spørsmål.

5 min read

En bedre automatisert kundedialog med chatbot

Nå tar våre kunder i bruk kunstig intelligens når de skal kommunisere med kundene via et chat-grensesnitt. I dag er målestokken global og kundene forventer en behandlingstid på sekunder.

4 min read

Sjefen slipper ikke unna robotiseringen 

Virtuelle arbeidsstyrker vil berøre seks av 10 yrker, og nesten halvparten av arbeidet de fleste lønnsmottakere gjør vil automatiseres. Derfor kalles dette for ”Den fjerde industrielle revolusjon”, og sjefen selv slipper definitivt ikke unna.

4 min read

 

Teknologiforståelse redefinert 

Ofte er IT internt fokusert, mens markedsavdelingen er eksternt fokusert. Dette kan være suboptimalt og til og med kilde til konflikt. For å skape synergier mellom IT og marked, må kanskje begge utvide horisonten og begrepet ‘teknologiforståelse’ må redefineres. Gamle helter har ikke lenger rett.

4 min read

 

Innovasjon er det nye konkurransefortrinnet

Innovasjon er kunsten å konkurrere med seg selv. Derfor er det vanskelig. Veldig vanskelig. Spørsmålet er hva du skal gjøre når du er midt oppi i det hele, under press og skal drive et stort, moderne selskap.

3 min read

 

Hva styrer valg av metodikk for design og utvikling av digitale systemer

Smidige metoder handler om å kunne justere kurs og prioriteringer ut fra hva som gir mest umiddelbar verdi. Metodikken settes ofte opp mot en fasetilnærming med vekt på grundig planlegging i forkant av utvikling. Din frykt som oppdragsgiver er selvsagt at du føler du betaler det samme, men får mindre.

5 min read

 

Du har under 10 sekunder på deg for å nå absurde Generasjon Z 

Generasjon Z ble født etter at internett ble allemannseie. De eldste var knappe 10 år da iPhone ble introdusert. Deres verden er like mye en lekeplass som en arbeidsplass.

5 min read

 

Økosystemer er de nye bransjene 

Nye økosystemer endrer konkurransevilkår og kobler både bransjer og virksomheter. Digitale plattformer pulveriserer nå mange tradisjonelle forretningsmodeller, og skalering og verdikapring øker i omfang med koblingen mellom ulike plattformer.

6 min read

 

Programmatiske annonsekjøp – unngå fallgruvene 

Dette er kompliserte annonsekjøp og komplekse forklaringer preger dialogen når annonse-nettverkene markedsfører programmatiske annonser. Her forsøker vi å belyse et viktig markedsføringsverktøy slik at du unngår fallgrubene.

4 min read

Til toppen