Det handler om å lage bedre tjenester

Mange av våre kunder står midt i komplekse endringsprosesser som digitalisering og bærekraft – gjerne samtidig. Det er på mange måter en utfordrende tid, men også en tid preget av nye muligheter, hvor kartet tegnes på nytt.
 
Designmetodikk er velegnet for å gi et overblikk. Lage rom for eksperimentering, hvor en kan utforske ulike fremtidsscenarier gjennom prototyper.  Våre tjenestedesignere ser på systemiske sammenhenger, for å identifisere løsninger som kan ha en positiv effekt på både folk, kultur og miljø. For å lage bedre tjenester involverer vi både brukere, tjenesteytere, fageksperter og aktører i nettverket. Våre tjenestedesignere fasiliterer prosessen, og etablerer et godt miljø for samhandling. 
Kommunikasjon

En rekke verktøy og metoder

Det finnes en rekke metoder og verktøy for å løse utfordringer man har med et produkt eller en tjeneste. Våre tjenestedesignere vil velge de som er mest hensiktsmessige for det enkelte oppdrag, det seg være Design Thinking, Lean, Design sprints eller en andre metodikker. De fleste metodikkene har en relativt lik oppbygging og inneholder mange felles sett med verktøy. Mål og omfang er faktorer som avgjør valg av fremgangsmåte.

Fra produkt- til tjenesteperspektiv

Fra produkt- til tjenesteperspektiv

Mange vurderer å gå fra en produkt- til tjenestemodell, for å kunne bringe økt verdi til enda flere, på en bærekraftig måte. Dette kan for eksempel gjøres med utleie- eller abonementsordninger. Våre tjenestedesignere kan fasilitere en prosess hvor en kan eksperimentere med nye forretningsmodeller, for å finne den beste tilnærmingen. 

Kundereisen

Kundereisen

Kundereisen er en kronologisk og visuell framstilling av en kundes handlinger og opplevelser i kontakt med en tjeneste, et produkt (digitalt eller fysisk) eller en merkevare, over et bestemt tidsrom eller forløp, på tvers av kanaler. Verktøyet gir deg større forståelse for en kundes behov og utfordringer. En tjenestedesigner vil kartlegge kundereisen for deg ved hjelp av de kraftfulle virkemidlene visualisering og storytelling, som gjør det enklere og mer spennende å engasjere seg i, og takle kundenes behov og utfordringer. 

Hva kan vi bistå med

Hva vi kan bistå med

  • Skaffe brukerinnsikt og hjelpe bedrifter å se seg selv fra kundens perspektiv
  • Hjelpe bedrifter å levere bedre brukeropplevelser til kundene sine
  • Identifisere friksjonspunkter og forbedre disse
  • Identifisere nye behov og designe nye tjenester eller produkter
  • Kvalitetssikre ideforslag ved å prototype og teste nye løsninger 
  • Fasilitere tverrfaglige designprosesser
Hvorfor velge oss

Hvorfor velge oss

Knowit Experience er et av Nordens ledende kommunikasjons- og teknologibyrå. I Knowit jobber vi i tverrfaglige team, helst sammen med kunde, hvor ulike fagområder møtes for å skape optimale løsninger. Et typisk prosjekt består av innsiktsfase, analyse, konseptutvikling, prototyping og testing. Prosessen er ikke strømlinjeformet og vi må som regel gå noen runder for å kvalitetssikre resultatet. Men da har vi også de beste  forutsetningene for å treffe riktig.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Til toppen