Fire ulike måter å teste på

Fire ulike måter å teste på

Basert på det vi ønsker å finne, har vi flere måter å gjennomføre brukertester. Vi skiller gjerne mellom fire hovedmåter å gjennomføre en brukertest, og noen ganger lønner det seg å kombinere ulike testmåter.

 

  • Lab-testing
  • Remote, moderert testing
  • Guerilla
  • Umodererte tester
Brukertesting

Hva er viktig å tenke på når man brukertester?

Når vi brukertester passer vi alltid på å velge riktige kandidater og ha et godt manus med oppgaver som reflekterer målene for testen. Respondentene er er hentet ut basert på innsikt som for eksempel arbeidsmøter med kunder, spørreundersøkelser, dybdeintervjuer eller fokusgrupper. Vi ser til at ingen av respondente er inhabile.

Å bygge manus rundt scenarior som for eksempel "se for deg at du skal kjøpe en ny sykkel til din søster" er lurt. Dette gjør det enklere for respondenten å sette seg inn i konteksten for oppgaven og overføre den til sin egen virkelighet. Noen oppgaver kan være åpne og utforskende, mens andre oppgaver kan være mer spesifikke, som "book et bord til lørdag kl 20:00". Det er viktig at formuleringen av oppgaver er fri for hint og ikke direkte gjenspeiler ting som ordlyd fra løsningen som foreligger. 

Måle brukertester

Å måle det som skal måles

Hva måler vi når vi brukertester? Det viktigste er at man måler det man har bestemt seg for å måle, og måleparametere kan variere litt basert på hvilken type test vi bruker. I kvantitative tester med mange respondenter benytter vi mer objektive mål og analyserer dataen i etterkant. I kvalitative tester som har vi muligheten til å hente inn data på mer subjektive parameter. Vi graver dypere i folks tanker om deler av løsningen på en måte som er vanskelig å få innblikk i hvis man gjør kvantitative tester. Ta kontakt om dere har behov for brukertesting!

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stig Olav Rognstad
Kundeansvarlig, Knowit Experience Oslo

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Idun Storm
Head of Sales, Knowit Experience Bergen
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen