Automatisert markedsføring

Marketing Automation er automatisering av personalisert kundekommunikasjon. Det kan være utfordrende å få til en god og helhetlig kundeopplevelse når man kommuniserer med kundene gjennom flere plattformer og kanaler. Vi hjelper deg med segmentering, personalisering og effektivisering av kundekommunikasjon, slik at du får økt salg, mer fornøyde kunder og mest mulig ut av ditt Marketing Automation-system. Knowit har også mye kompetanse på CRM, og vi sørger derfor for at Marketing Automation og resten av CRM plattformen spiller best mulig sammen. Knowit er blant annet eksperter på Microsoft Dynamics 365, Salesforce og Hubspot.

HubSpot CRM

Verdien av gode kundedata

Nå som de aller fleste foretningsprosesser er digitale og skybaserte, er også muligheten for å samle, vedlikeholde og bruke gode kundedata større enn noen gang. Dette gjør i sin tur at CRM-systemene vokser inn i rollen som de nye kjernesystemene i mange bedrifter - og at mange velger å bygge prosessene sine rundt dem. Etter hvert som merkelojaliteten synker, den globale konkurransen øker og avstanden mellom leverandør og kunde blir større - så stiger også verdien av å eie og jobbe med egne kundedata. Økt forventning til personaliserte kundeopplevelser og synkende effekt av anonym breddemarkedsføring taler også for at det nå gir god avkastning å investere i CRM. CRM-systemene har for lengst vokst ut over sin opprinnelige rolle som oppfølgingsverktøy i salgsavdelingen eller distribusjonsliste hos markedsavdelingen. De nye teknologiplattformene som vokser frem stømlinjeformer alle forretningsprosesser og all kommunikasjon der en kunde er involvert. Markedsføring, salg, bestilling, handel, selvbetjening, leveranse og kundeservice. Alt i samme løsning - ferdig integrert.

HubSpot svinghjul

Den moderne salgsprosessen

Det er ikke mer enn 10 år siden CRM-systemer mest ble brukt som enkle ringelister eller rapporteringsverktøy. Og lenge har salgs- og markedsavdelingene hatt helt frikoblete prosesser. Nå som handelen skjer digitalt - smelter disse prosessene sammen. Kundenes kjøpsprosess er ofte sporbar, påvirkningen skjer over lengre tid og i flere kanaler, både organisk og betalt. Gjort riktig kan den moderne salgsprosessen bli svært effektiv, friksjonsfri og skalérbar, men det stiller nye krav til organisasjon og system.

Prosess for å avdekke brukerbehov

Målrettet markedsføring - the audience of one

Relevante annonser virker - de irrelevante er bare støy og bortkastet tid. Med et godt system for kundedata og litt intelligent segmentering (first-party data) kan du øke relevansen i budskapet og nå de som ønsker å høre fra deg. Både blant eksisterende og potensielle kunder. De personaliserbare reklamekanalene øker i antall og popularitet, mens den anonymiserte massekommunikasjonen taper terreng. Disse endringene krever mer av markedsavdelingen i form av spissede budskap og målgruppeanalyse, men gjør at færre annonsekroner kastes bort. I Knowit kan vi bistå med både kompetanse, prosesser og systemer som vil gjøre det lettere for din organisasjon å bli mer relevant.

HubSpot Svinghjul

Den evige kundereisen

Fornøyde kunder er lojale kunder - og er vi riktig tilfredse kan vi bli ambassadører for organisasjonene vi handler hos. I tillegg til rett pris og forventet kvalitet - er god hjelp og riktig informasjon de viktigste kriteriene for kundetilfredshet. Vilkårene for å gi god kundeservice er også i kontinuerlig utvikling. Noen vil helst ordne opp selv og ønsker effektive selvbetjeningsløsninger. Mens andre vil ta kontakt - i den kanalen som passer dem best - og vil gjerne bli gjenkjent og komme til en rask løsning. Felles for disse er behovet for strukturert kundeinformasjon fra av hele kundereisen - samlet på ett sted.

CRM systemer og teknologivalg

Systemer og teknologivalg

Gamle giganter taper terreng og nye aktører kommer til. Etablerte plattformgrenser viskes ut og kjente leverandører slår seg sammen. Det globale markedet for CRM-verktøy har gjennomgått en enorm utvikling og vekst de siste årene - en utvikling som bare øker i takt og intensitet. I Knowit jobber vi kontinuerlig med å kartlegge og evaluere de ulike aktørene - samtidig som vi bygger spesialistkompetanse på de til en hver tid ledende plattformene. Snakk med oss om bl.a. Salesforce, Microsoft Dynamics 365 og HubSpot.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg?
Stine Strandvik
Avdelingsleder for CRM
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen