Tre arbeidere på et varelager

Mulighet

Digital innovasjon fører til kamp om de beste talentene og har samtidig senket barrieren for å bytte jobb. Organisasjoner må ha en plan på hvordan de skal tiltrekke, utvikle og beholde ansatte. Å identifisere og definere kundereiser har blitt en utbredt arbeidsmåte for å se bedriften med kundenes øyne og å forstå hvordan de opplever møtet med bedriften. En tilnærmet lik metodikk kan benyttes for å skaffe et helhetlig bilde av selskapet fra medarbeidernes perspektiv, som inkluderer en god forståelse av behovene og utfordringene ansatte i selskapet opplever gjennom hele livssyklusen. Digitalisering har ikke bare redusert byttekostnaden i arbeidsmarkedet, men den har også gitt nye muligheter for å samle informasjon om medarbeiderne. Dette kan utnyttes for å analysere og tilrettelegge for en bedre medarbeiderreise. 

Frustrert person som hviler hodet på sin laptop

Problem

I dag møter medarbeidere alt for ofte et fragmentert og komplekst arbeidsmiljø og innsiden av selskapet kan oppleves som ulik fra uttalte verdier og mål. Dette, kombinert med uklare rapporteringslinjer og en rekke systemer og verktøy kan gjøre det utydelig hvordan man sammen best skal oppnå mål, både individuelt og på selskapsnivå. Mulige konsekvenser er redusert motivasjon, lavere produktivitet og begrenset innovasjonsevne i bedriften. Som et resultat vil ikke talenter kunne spire og det blir desto mer utfordrende å beholde dem. Fra et forretningsperspektiv betyr det at innsatsen og ressursene brukt til å rekruttere går tapt. Det samme gjelder faglig- og bedriftsspesifikk kunnskap som medarbeiderne har opparbeidet seg. Dette svekker konkurranseevnen til selskapet og kan gi utslag i både redusert kunde- og medarbeideropplevelse.  

To personer som tegner på en hvit tavle

Løsning

En god medarbeideropplevelse starter med kartlegging av og kunnskap om dagens medarbeiderreise. Med dette som utgangspunkt kan bedriften identifisere og iverksette tiltak for å optimalisere medarbeiderreisen og opplevelsen for den enkelte ansatte. Fokus på å utvikle medarbeidernes ferdigheter og hjelpe dem i deres karrierevei står sentralt i å sikre fornøyde og dyktige ansatte. Videre er det viktig å etablere en kultur for utforsking, prøving og feiling med høy grad av psykologisk trygghet. Ved å individualisere medarbeiderreisen kan vi forstå medarbeidernes behov, gi dem mer autonomi i jobben med mulighet for å drive egen utvikling. På den måten kan virksomheter skape fornøyde medarbeidere som er mer effektive, utvikler seg og bidrar til psykologisk trygghet. Da vil bedriften oppleve positive resultater på bunnlinjen. 

Bli kontaktet
Ellen Kjær
Head of Future Organizations

Ønsker du invitasjoner til seminarer og nyhetsbrev - meld deg på her!

Skriv inn din e-postadresse nedenfor for å abonnere på oss.

Til toppen