Tre arbeidere på et varelager

Mulighet

Å identifisere og definere kundereiser eller «customer journey’s» har blitt en utbredt arbeidsmåte for å se bedriften med kundenes øyne og dermed forstå stegene og opplevelsene kunden går gjennom i møtet med bedriften. En tilnærmet lik metode kan benyttes for å øke innsikten fra medarbeiderens perspektiv, gjennom å forstå behov og utfordringer gjennom hele livssyklus til den ansatte. Digitalisering har ikke bare redusert byttekostnaden i arbeidsmarkedet, men det har også gitt mange nye muligheter for å samle informasjon om medarbeidere. Disse digitale stegene kan utnyttes for å analysere og tilrettelegge for en bedre medarbeiderreise.

Frustrert person som hviler hodet på sin laptop

Problem

I dag møter medarbeidere alt for ofte et fragmenterte og komplekst arbeidsmiljø. Opplevelsen av innsiden kan oppfattes som ulik fra den måten selskapet har uttalt sine verdier og mål på. Veien til å oppnå målsetningene både personlig og på vegne av selskapet består som regel av uklare rapporteringslinjer, en rekke systemer og verktøy og en ulik oppfattelse rundt hvordan man best når dit. Dette fører til redusert produktivitet og innovasjonsevne i bedriften. Som et resultat vil ikke talenter kunne spire og det blir desto mer utfordrende å beholde dem. Fra et forretningsperspektiv betyr det at innsatsen og ressursene som er godt med til å rekruttere, fagkunnskapen som medarbeiderne har opparbeidet seg og dynamikken rundt rollen er gått tapt. Det svekker konkurranseevnen til selskapet og kan gi utslag i nåværende og fremtidig kundeopplevelse. Ingen bedrifter har råd til slik sløsing i lengden.

To personer som tegner på en hvit tavle

Løsning

En kartlegging av dagens medarbeiderreise er et godt utgangspunkt for å skape en bedre opplevelse for dine ansatte. Ved å kartlegge medarbeiderreisen vil man kunne beskrive hvordan en mer effektiv brukeropplevelse kan skapes på tvers av kanaler, plattformer og prosesser.

En god opplevelse og lojalitet overfor selskap starter med kunnskap. Klarhet i karriereveier og muligheter, samt hvilke støtte og muligheter som finnes for den enkelte for å oppnå sine mål. Vi jobber for å bygge bro over organisatoriske siloer og skape en felles tilnærming og vise hvordan det fysiske og digitale miljøet kan samspille og synliggjøre hindringer og flaskehalser. Med utgangspunkt i en både strategisk, tjeneste- og designmessig tenkemåte settes ledere og medarbeidere i et kundeperspektiv for å oppnå en intern servicefunksjon som ser utenfra og inn i stedet for innenfra og ut.  På den måten kan du skape mer fornøyde medarbeidere som er mer effektive, utvikler seg og bidrar til en positiv bunnlinje.

Bli kontaktet
Kristoffer Biørnstad
Head of Digital Strategy & Business Development
Bli kontaktet
Bli kontaktet

Til toppen